Komunisté na kraji nedodržovali zvyklosti i právní normy

REKLAMA

Posledních několik dní vlády komunistů na Karlovarském Kraji zanechalo pachuť  amaterismu, nekompetentnosti a klientelismu.

Komunistická náměstkyně Valjentová, která vedla polorozpadlou, téměř nelegitimní radu kraje, několikrát svolala proti stanovám společnosti valnou hromadu Údržby silnic Karlovarského kraje i přes to, že již neměla politickou podporu, aby nejdříve odvolala člena představenstva Šmata (KSČM), který před časem získal nárok na odstupné a nyní mu bude  vyplaceno. Toto rozhodnutí udělala komunistická rada, krátce po té, co Valjentová  veřejně na zastupitelstvu kraje prohlásila, že rada nebude dělat žádná závažná rozhodnutí.

I přes usnesení zastupitelstva kraje, které radě nedoporučovalo personálně zasahovat do společností řízených Karlovarským krajem na další mimořádné radě, chvíli po zastupitelstvu bez studu partička komunistů opět jednala v působnosti jediného akcionáře, kdy navrhla za člena představenstva bývalého komunistu, dnes ,,Zemanovce“ Bradáče, ale sami jindy nečinní komunisté ve své horlivosti zapomněli stanovit výši odměny svému bývalému straníkovi a tak nemohlo dojít ke splnění úkolu, který spočíval v urychleném podpisu smlouvy pro představenstvo společnosti. Valjentová své počínání odůvodnila, že společnost je bez člena představenstva a musí je doplnit, aby společnost byla funkční. Při tom tento stav zapříčinila před týdnem svým rozhodnutím.

Valjentová však nikomu nezdůvodnila  proč náhle komunisté odvolali svého komunistu Šmata, který ve společnosti neodpracoval ani polovinu funkčního období.  Naše redakce zjistila, že Šmat podle datumu  jmenování  nárok na odstupné v desítkách tisíc má jen v případě, když ho rada odvolá.

A do třetice zasedala komunistická rada v pátek 6.3.2015  jen proto, aby svému návrhu dostála a schválila smlouvu o výkonu funkce pro Bradáče, který bude s největší pravděpodobností hned odvolán po ustanovení nové krajské rady, která proběhne asi po jednání zastupitelstva kraje.

Valjentová mimo zvláštní odvolání komunisty Šmata a opakované jmenování bývalého komunisty Bradáče porušila stanovy společnosti, které sama před časem schvalovala.  Nepozvala řádně na jednání představenstvo společnosti a nedodržovala předepsané lhůty pro svolání jednání  v působnosti jediného akcionáře. Toto vše proběhlo za asistence úředníků zejména z Odboru právního a legislativního.

Členové představenstva se odmítli naší redakci k situaci vyjádřit s tím, že ve všech důležitých věcech kraje bude legitimně rozhodovat nově zvolená devítičlenná rada.