Konstantinové Lázně – Krasíkov a zřícenina hradu- Švamberk

REKLAMA

Dne 21.září 2023 se sešlo před obchodním centrem Varyáda devatenáct turistek. Malý autobus objednala paní Sylva, jedna z turistek, a zařídila nádherný výlet. Před devátou hodinou autobus přijel. Děvčata nastoupila a pan řidič mohl vyjet směr Plzeň do Konstantinových Lázní. Po desáté hodině dojeli na parkoviště kousek od vlakového nádraží, kde děvčata vystoupila a vydala se na procházku lázeňským parkem. Blízko je kavárnička, tam zašly a daly si kafíčko se zákuskem. Odpočinuly si a šly se projít dále lázeňským parkem.

Konstantinovy Lázně je lázeňská obec, která se nachází v západních Čechách v okrese Tachov. Lázně se specializují na poruchy kardiovaskulárního systému. Hlavní metodou je využívání místní minerální vody bohaté na kysličník oxidu uhelnatého. Nejznámějším je tu pramen Prusíkův. Je to přírodní železitý hydrogenuhličitanový pramen se zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité.  Známé jsou zde hlavně rehabilitace, masáže a koupele.

Když si prohlédly park, tak se vydaly směrem k místnímu lázeňskému Švihákovi, který stojí kousek od Muzea hasičské techniky. Tato socha je celá ze dřeva. Vyrobil ji a věnoval lázním sochař Jaroslav Šindelář v roce 2012.

Cesta pokračovala dále naučnou bylinkovou stezkou a vydaly se zpět k vlakovému nádraží, kde na ně čekal pan řidič. Děvčata nastoupila a jelo se na přírodní památku Krasíkov. Asi po třech kilometrech autobus dojel na místo. Vydaly se cestou dubovou alejí, kde po pár metrech hned můžete spatřit barokní zvonici nad přehradím a kousek od zvonice stojí opuštěný památkový římskokatolický kostel Máří Magdaleny. Od kostela jen pár metrů se nachází Krasíkov – Švamberský hrad. Hrad zažil horké chvíle v husitských dobách.  Na konci třicetileté války je hrad pustý a následně byl rozebrán na stavební materiál. Kousek od místa je nejzachovalejší část hradu, se zbytky zdiva hradního paláce.  Od jejího boku můžete vystoupit po železných schodech a podívat se na krajinu Domaslavic a do údolí potoka Hadovky.

Spatříte vpovzdálí i Ovčí vrch. Je to nádherný pohled na krajinu. Obě stavby, jak kostel, tak i hrad, jsou chráněnou kulturní památkou. Po nádherné prohlídce se výletnice odebraly k autobusu a pan řidič se rozjel zpět do Karlových Varů.

Cestou se ještě zastavily a prohlédly si hrad  Gutštejn. Tento hrad vznikl na přelomu třináctého a čtrnáctého století jako rodové sídlo pánů z Gutštejn. Jeho zakladatelem byl pravděpodobně Jindřich pocházející z rodů Hroznatovců. Gutštejnové žili na hradě dvě stě padesát let. Po jejich odchodu v sedmnáctém století už nebyl obydlen a postupně chátral. Zachovala se válcová věž,  ve které hnízdí sova pálená. Na této věži rostou krásné exempláře jalovce obecného.

Po nádherné prohlídce děvčata nastoupila do autobusu a pan řidič vyjel. Při cestě domů, opět chtěly si prohlédnout zámek Bezdružice , kde mají sbírku loveckých trofejí. Bylo zavřeno. Kousek od zámku je malá kavárnička Bellissima, kde si děvčata poseděla u kávičky s dobrým zákuskem, které tam sami dělají. Po poslední sladké tečce se účastnice zájezdu odebraly k autobusu. Děvčata poděkovala paní Sylvě za nádherný výlet, který vymyslela, a řidiči, že je odvezl domů bezpečně a měl celou dobu trpělivost, aby si mohla děvčata místa prohlédnout. Všichni se těší, až bude zase nějaký výlet.