14. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Kontrolní výbor města již má za sebou své první zasedání

karlovarské listy

REKLAMA

Předsedou se na ustavujícím zastupitelstvu stal Michal Riško z ČSSD, který již v minulosti v tomto výboru pracoval jako jeho člen. Kontrolní výbor je ze zákona povinný a práce v něm není žádný med uvádí Michal Riško se zdůvodněním, že je povinností mimo jiné kontrolovat veškerá usnesení rady a zastupitelstva města a výkonu samostatné působnosti města. Na první zasedání kontrolního výboru jsme probírali krom vzájemného seznámení se i kompetence tohoto orgánu s ohledem na došlé anonymní oznámení o možném střetu zájmu v souvislosti s výběrem vedoucího pracovníka magistrátu města v roce 2013. Na otázku redakce, o koho se jednalo Michal Riško odpověděl, že personální otázky není kontrolní výbor kompetentní řešit a stížnost tak musel postoupit tajemníkovi města, který je za personální věci odpovědný. V souvislosti tím kontrolní výbor města požádal tajemníka o zpětnou informaci o vyřízení stížnosti. Členové kontrolního výboru dále jsou Ivan Váňa, Ing. Pavel Andrejkiv, DiS., Mgr. Miroslav Peer, Ing. Jan Klíma, PhDr. Mgr. Zdeněk Musil, JUDr. Renata Kozáková, Mgr. Viktor Linhart, Ing. Zdeněk Míkovec.  

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.