Kotek jako Diagnoza

REKLAMA

Na včerejším zastupitelstvu města Karlovy Vary  opět známý zastupitel  Kotek napadal téměř jakýkoliv postoj koaliční vlády města. ,,Pacient Kotek” a jeho patologické anomálie se často projevují i tím, že zavazuje zastupitelé usneseními z dob minulých, které se vzápětí ukáží po jejich pracném vyhledání v archivech jako nepravdivá.

Jako příklad je neexistující usnesení zastupitelstva o opakovaném vyvěšení vlajky Tibetu, neexistující usnesení zastupitelstva o předkládání zpráv zastupitelstvu ze zahraničních služebních cest a další.

Toto na včerejším zasedání musela konstatovat předsedkyně kontrolního výboru, když informovala zastupitele o tom, že při tolik mediálně známé cestě náměstků do Manchesteru nedošlo k porušení žádných povinností, dokonce se náměstci drželi předpisu, který upravuje pracovní cesty zaměstnanců a i ten včas a řádně splnili, i když se na ně vůbec nevztahoval.

Tímto způsobem Kotek navozuje často atmosféru toho, že někdo něco neplní, mlží, ale následně se zjistí, že to byla jen další ,,Kotova kachna.”

Lepší variantou by byl fakt, že Kotek je psychicky narušený jedinec. Horší variantou, že vše dělá promyšleně a záměrně tak poškozuje dobré jméno města Karlovy Vary a pověst členů zastupitelstva za účelem propagandy svých politický cílů.

Faktem je, že ,,Pacient Kotek” v poslední době výrazně ve svých fabulacích a konstrukcích přitvrdil, že by se blížili krajské volby?

Kotek často vůbec nehlasuje i to je zvláštní projev jeho individua.

,, Všude je mlha, zastřené informace, korupční prostření, zamlžená minulost, vyvádění mlhy, tuším, nehoráznost, já se vždycky osypu, ” toto jsou časté citáty plně svéprávného a zdravotně způsobilého Kotka.