Kotek opět přebírá iniciativu, nyní za fiakristy, ale především k vlastní politické agitaci

REKLAMA

Známý potížista a kverulant Kotek opět využil nastalé situace ke své vlastní  propagaci. Tisková zpráva, kterou Kotek zveřejnil na svém FB profilu obsahuje hned několik ne zcela pravdivých  vět. Více k tiskové zprávě, kterou vydal zastupitel města a bývalý zastupitel kraje Kotek.

Tisková zpráva k
PROTEST NA PODPORU CECHU KOČÁROVÉ DOPRAVY v K.VARECH

V listopadu se fiakristé z médií dozvěděli, že rada města projednala to, že jejich Cech je v prodlení s platbou nájemného a schválila výpověď nájemní smlouvy s Cechem uzavřené před 2 lety na pět let. Po jednání Cechu s vedením města, proběhla následně  v cechu reorganizační náprava stavu. Předsedkyně Cechu, paní Vladimíra Žeravíková, byla odvolána a vyloučena. Důvodem byla zpronevěra vybraných peněz fiakristů, které nepředala k danému účelu na magistrát. Zvolena byla nová předsedkyně, paní Hana Slivoňová. Ještě v prosinci byla uhrazena dlužná částka za nájemné. Na jednání zastupitelstva ubezpečili pan primátor a jeho náměstek, že situace je tímto stabilizována a vyřešena.

Přes tento stav však vydali radní Cechu výpověď z nájmu s datem 25.ledna 2017 a vyhlásili zmatečné výběrové řízení. Když proběhlo a rada města schválila paní Žeravíkovou za vítěze, pozastavil primátor toto usnesení rady města. Na zastupitelstvu bylo dne 25.4.2017 výběrové řízení zrušeno a radě doporučeno, aby revokovala předcházející listopadové usnesení ve věci výpovědi a to ve smyslu debaty zastupitelů. A to ta, aby uvedla stav kolem kočárové dopravy do pokojného stavu, který těmto intrikám předcházel.

Rada města však na svých tajných jednáních (dopolední a podvečerní v den 26.4.2017) toto usnesení nerespektovala a v duchu výpovědi vyzvala Cech, aby okamžitě převzal a podepsal dodatek k nájemní smlouvě a to s tím, že pokud tak neučiní, skončil by k 30.4.2017 s provozováním kočárové dopravy podle smlouvy. Dodatek nájemní smlouvy však legitimizuje neplatnou výpověď a pouze prodlužuje výpovědní lhůtu, ve které by tak radní hledali další restriktivní řešení.

Radní města tak navodili na Cech nátlakovou situaci, ve které by měla být od dnešního dne ukončena kočárová doprava ve městě.

Proto Cech veřejně protestuje a dožaduje se práva provozování živnosti svých členů, púodle platné Nájemní smlouvy s datem účinnosti do roku 2020.

V Karlových Varech dne 1.5.2017

za cech fiakristů
předsedkyně Hanka Slivoňová, Hana Šimonovská,
Jiří Kotek, zastupitel, zmocněný cechem k jednání

PS …. Na protestní akci fiakristů se nedostavil žádný s funkcionářů města, přestože v předešlých dnech svojí účastí ozdobili nejen sobotní sraz šlechticů, ale také nedělní odpoledne s pálením čarodějnic. Shromáždění u pošty z magistrátu monitoroval pan Lepík. Po té, když se protestující fiakristé vydali na svou ohlášenou trasu do centra, Městská policie jim posílenou hlídkou zabránila v ul. Karla IV pokračování v jízdě kočárů. „Je to poprvé od listopadu 1989, kdy nebylo umožněno vykonat procesí ohlášeného veřejného shromáždění. Fiakristům navíc magistrát tímto aktivním zásahem skutečně zabránil v jízdě městem.“

Aktualizace J.Kotek

A jaká jsou fakta:

 • shromáždění nebylo oznámeno městu řádně podle zákona
 • fiakriské porušovali platné zákony o bezpečnosti silničního provozu
 • město muselo vypovědět smlouvu pro neplacení nájmu za parkoviště pro koně
 • výběrové řízení bylo vypsáno a vyhodnoceno transparentně podle pravidel města
 • usnesení o výběrovém řízení pozastavil jednostranně primátor Kulhánek a následně je zastupitelstvo zrušilo
 • vysoutěžená cena, kterou zrušilo zastupitelstvo města byla pro město třikrát výhodnější než v původní smlouvě
 • na zasedání Rady města mají přístup všichni zastupitelé, není pravda, že se vedou tajná jednání
 • žádný nátlak na fiakristy se nekoná, celou situaci využil Kotek jako v mnoha jiných případech v minulosti
 • městská policie jednala v souladu se zákonem a plnila si řádně své povinnosti
 • Kotkův zásah zajistil revokaci usnesení rady v neprospěch města a ve prospěch fiakristů
 • do dnešního dne Kotek nedodal městu ani plnou moc, kterou je údajně zmocněn k jednání
 • fabulace, polopravdy a rukojmí jsou jako přes kopírák
 • fiakristé již budou opět jezdit, musí s městem podepsat dohodu o narovnání
 • náměstek Bruštík označil celou věc jako tyátr, který si primátor mohl… 
 • náměstek Riško zdůraznil, že s obnovením smlouvy sice souhlasil, ale ve světle nových skutečností. „Prosadili jsme ale, že budou zrevidovány všechny smlouvy, které jsou pro město nevýhodné, aby se to už nemohlo opakovat a na radě bude od teď vždy přítomen i právník města.”
 • členka cechu ,,HŠ” sprostě urážela náměstky primátora na facebooku, právě díky vůli obou dnes může jezdit
 • dáma od koní sprostější, prostější

dále o Kotkovi napsali…