Kraj děkoval pedagogům za jejich práci

REKLAMA

Radost a dojetí provázely předávání cen pedagogům ze škol a školských zařízení z celého regionu. Slavnostní odpoledne v Městské knihovně Ostrov uspořádal Karlovarský kraj u příležitosti oslav nedávného Dne učitelů. Hejtmanka Jana Vildumetzová a krajský radní Jaroslav Bradáč předali ocenění, květiny a pamětní listy celkem 25 pedagogům či jejich zástupcům.

“Každý z nás, a je jedno, jestli premiant, nebo pětkař, měl ve škole svého oblíbeného učitele, na kterého dodnes vzpomíná a je vděčný za jeho rady a pomoc. Takovými učiteli, vychovateli a pedagogickými pracovníky jste i vy. Svou práci děláte s radostí a srdcem a my vám za to moc děkujeme,” uvedla během ceremoniálu hejtmanka Jana Vildumetzová.

Přehled oceněných:

CENA HEJTMANKY KARLOVARSKÉHO KRAJE – za celoživotní vynikající práci v oblasti školství

PaedDr. Jiří Vrzal, bývalý ředitel Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary

Celou svou pedagogickou dráhu zasvětil Karlovarsku, kam v roce 1961 nastoupil jako učitel Základní školy v Kyselce, následně působil jako asistent Pedagogického institutu v Karlových Varech, v letech 1965 – 1976 učil v Pedagogické škole Karlovy Vary, do roku 1990 pak pracoval jako vedoucí kabinetu fyziky a didaktické techniky v rámci Krajského pedagogického ústavu. V roce 1990 se vrátil do Střední pedagogické školy Karlovy Vary jako zástupce ředitele a v roce 2004 byl jmenován jejím ředitelem. Po celou dobu pedagogické i řídící praxe prokazoval svou kvalitu, zároveň si však zachoval i vstřícný a kolegiální přístup ke spolupracovníkům i svým žákům. Jako ředitel dokázal školu konsolidovat a stabilizovat v náročném období 90. let a jeho profesionalita umožnila zachovat kvalitní vzdělávání budoucích pedagogů v kraji.
PAMĚTNÍ LIST HEJTMANKY KARLOVARSKÉHO KRAJE – za dlouholetou vynikající a záslužnou vzdělávací a výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti školství
 • Kamil Baránek, bývalý učitel Základní umělecké školy Horní Slavkov
 • Mgr. Karel Borský, ředitel Domova mládeže a školní jídelny Mariánské Lázně
 • Helena Černá, bývalá ředitelka Mateřské školy Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687
 • PaedDr. Miluše Dušková, učitelka Základní školy Nová Role
 • Mgr. Jiřina Fajfrová, ředitelka Základní školy Františkovy Lázně, Česká 39/1
 • Mgr. Brigitte Havelková, zástupkyně ředitelky Základní školy Sokolov, Švabinského 1702
 • Mgr. Jaroslav Helcl, bývalý ředitel Základní školy Aš, Hlávkova 26
 • Jarmila Hortová, vedoucí sociálního úseku Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov
 • Bc. Eva Hovorková, vedoucí vychovatelka domova mládeže Střední lesnické školy Žlutice
 • Mgr. Yvona Chrudimská, zástupkyně ředitele Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary
 • Mgr. Adéla Kailová, zástupkyně ředitelky Základní školy Sokolov, Běžecká 2055
 • Mgr. Martina Kheilová, ředitelka Základní školy a střední školy Karlovy Vary
 • Leopold Kolář, učitel odborných předmětů Integrované střední školy Cheb
 • Marie Kotherová, učitelka Mateřské školy Merklín
 • Mgr. Radka Králová, učitelka Gymnázia Cheb
 • Drahomíra Krčková, učitelka Základní umělecké školy Kraslice
 • Alena Kroupová, zástupkyně ředitelky 2. mateřské školy Karlovy Vary, Krušnohorská 16
 • Mgr. Zdena Kučerová, asistentka pedagoga 1. mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7
 • Taťána Malinkovičová, ředitelka Mateřské školy Citice
 • Marie Nedvědová, ředitelka Mateřské školy Cheb, Komenského 27
 • Jana Piklová, ředitelka Mateřské školy Chodov
 • Mgr. Vlasta Plášilová, učitelka Základní školy Ostrov
 • Mgr. Jan Poula, ředitel Základní školy Karlovy Vary, Poštovní 19
 • Anna Procházková, ekonomka Základní školy a mateřské školy Regionu Karlovarský venkov

zdroj : kr-karlovarsky.cz (facebook)

https://www.facebook.com/MoldavianAuto/videos/1352846968194416/