Krajští politici mlží a média mlčí

REKLAMA

Spolu s politikem Kulhánkem se jeho rozhazovačnost z cizího přesouvá na Karlovarský kraj.

Hned po ustanovení nové koalice začalo nebývalé utápění miliónů korun v navýšených politických trafikách koaličních vazalů.  Začali se rozhazovat milióny v nově vznikajících funkcích, které nelze v době hospodářské krize obhájit. Vyplácí nebývale vysoké odměny čítající půl miliónové sumy pro manažery krajských firem jako nikdy pře tím. V době, kdy se v Kraji ani zemi vůbec ekonomicky nedaří Kulhánkova vazalská koalice rozhazuje peníze občanů na všechny strany, aby ukojila potřeby všech, kteří „politický slepenec“ drží při životě.

Rozhazovačný politik Kulhánek přivádí Karlovarský kraj do chaosu, ve kterém se postupně rozkládají prostředky mezi vyvolené, velebící současný politický „slepenec“ , který utápí veřejné peníze v neinvestičních dotacích všeho druhu, obdobně jako to činil politik Kulhánek v Karlových Varech, které se dnes topí v astronomických dluzích. Mašinérie těsné většiny upečené mnoha vazaly vzývá svou aroganci i proti nedoporučujícím stanoviskům odborných orgánů kraje.

Skandální a netransparentní chování

Politici včele s politikem Kulhánkem odmítli zveřejnit i jména lidí (hodnotitelů) kteří rozdělili miliardy z dotací do jednotlivých projektů. Lži politiků se potvrzují i proto, že v jiných krajích politici neměli problém zveřejnit jména těch, kteří rozdělovali miliardy veřejných peněz.  K Karlovarském kraji se velice potichu rozdělilo bez vědomí všech krajských zastupitelů 6,3 miliardy korun z evropských peněz.

Zastupitelé obviňují vládnoucí politiky ze lží na podivné najmutí soukromé firmy bez výběrového řízení, která významně od samého počátku ovlivňovala, přípravu dotací za miliardy, jejich hodnocení a následně i vyselektované podklady pro hodnotitele projektů.

Podle kritiky mnoha zastupitelů je Karlovarský kraj pod vedením politika Kulhánka jediný, který si na přípravu projektů za podivných okolností najal soukromou firmu bez transparentního výběrového řízení.

„Pro Karlovarský kraj zmítaný nezaměstnaností a nejnižšími mzdami v zemi byly vybrány pouhé dva projekty s produktivní investicí“, uvedla mimo jiné krajská zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová.

Z toho bohužel vyplývá, že dotační miliardy se nejspíš rozplynou v projektech, které nevytváří potenciál  nových pracovních míst, nebo společnosti s produkcí tržního zboží a dalších hodnot, které udrží pracovní místa a obyvatelstvo, utíkající po stovkách z Karlovarského kraje, vybydlujícího se stále vyšší rychlostí.

Bezprecedentní arogance moci

Zastupitelé veřejně kritizovali hejtmana Kulhánka i proto, že celou věc výběru projektů se pokouší utajit.  Dnes je jasné, že koaliční politici dopustili to, aby ze 46 projektů bylo hodnoceno pouhých jedenáct, jež byly navíc doporučeny dosud neznámými osobami, které koaliční politici znají a odmítají je zveřejnit.

Firma AQE, která byla bez výběrového řízení najata, aby provedla  selekci a návrh hodnocení projektů a provedla kraj projekčním řízením nebyla yybrána v transparentním výběrovém řízení a zkonzumovala více než dva milióny z veřejných peněz. Koaliční politici údajně vědomě zamlčují, že během procesu docházelo také k odchylkám při hodnocení projektů.

Členové Regionální stálé konference Karlovarského kraje (RSK) podle zastupitelky Mračkové nedostali kompletní informace při závěrečném schvalování projektů, a tak hodnotili pouze projekty, kterých bylo z původních 46 jen pouhých 11.

Novinářské triky už nezabírají

Hejtman Kulhánek během jednání zastupitelstva kraje nasadil svou obehranou novinářskou taktiku, kterou využívá aktivně při mlžení tak, že na konkrétní dotazy zastupitelů neodpovídá, odvádí pozornost na jiná témata. Hejtman Kulhánek často neodpoví ani, když je na nezodpovězené otázky opakovaně upomínán, proto se mnoha odpovědí ani zastupitelé kraje nederou a posílají písemné dotazy, které Kulhánek opět neřeší jako v případě dotazu primátorky Ferklové, která nedostala odpověď na svůj dotaz ani z minulého zastupitelstva, kde se ptala na výběrové řízení na manažera Císařských lázní, který má být dalším Kulhánkovým „trafikantem“, napojeným na politické hnutí KOA.

Spřízněná media mlčí

Karlovarská média, která v dobách Kulhánkovo opoziční politické práce neúprosně a hlasitě upozorňovala na špatnou práci politiků dnes vytrvale mlčí. Je to snad tím, že je Kulhánek bývalý novinář, nebo místní redaktoři úplně ohluchli a oslepli a přestali vnímat podivné zatajování klíčových informací, které mají přímý vliv na rozdělování veřejných peněz všech občanů?

Na netransparentní chování krajských politiků upozorňují i média mimo Karlovarský kraj, která hovoří možnostech vytváření korupčního prostředí obdobnému jako při kauze ROP Severozápad, kde politici mnozí bývalí politici v současné době stanuli před soudem.

Podle soustavně opakovaných dotazů zastupitelů na doklady k veřejným výběrovým řízením je evidentní, že krajská koalice je v předávání veřejných informací stále výrazněji a častěji pokulhává.

Není to tak dlouho, co Kulhánek s armádou novinářů s ostře nabroušenými tužkami v zádech kritizoval své kolegy za to, že zamlčují veřejné informace, aby dnes v přímém přenosu na zastupitelstvu Karlovarského kraje předváděl aroganci moci nevídaných rozměrů, hraničící s jednáním mimo zákonem povolenou mez.


Kde je dnes „transparentní politik Kulhánek“ z hnutí KOA těšící se dříve důvěře mnoha lidí?

Kde jsou „transparentní Piráti“, bránící se zveřejnit údaje při rozdělování miliard korun z veřejných peněz?


Na výlety k moři za peníze občanů

Falešný žalozpěv politika tisíce a jedné tváře