KV aréna má nového jednatele, Romana Rokůska

REKLAMA

Karlovy Vary – Valná hromada schválila do funkce nového jednatele Romana Rokůska, bývalého ředitel krajského úřadu. Lepší hospodaření bude asi to nejdůježitější co si valná hromada slibuje od nového jednatele.

Roman Rokůsek zvítězil ve výběrovém řízení na nového jednatele KV Areny, rada výsledek konkurzu potvrdila s nástupem do funkce od 1.9.2018.

Mezi své priority  Rokůsek řadí to, aby se mu podařilo vybudovat důvěru mezi společností KV Arena a městem, dále by chtěl nastavit transparentní hospodaření společnosti a chce se zabývat nutnými výdaji, které zřejmě budou souviset nejen s personální otázkou, ale i provozními náklady společnosti.

Mimo jiné se bude muset nový jednatel zabývat i poslední aktivitou jednatele Kvasničky a to uzavřením smlouvy na reklamu, kterou Kvasnička uzavřel bez vědomí valné hromady na tři roky a její  poslední hodnocení je lehce řečeno jako smlouva nevyvážená a spíše pro město nevýhodná, pro nemožnost se po dobu jejího trvání se zní bez pokuty vyvázat.

Co vedlo Kvasničku k podpisu takové smlouvy, pod dohledem jím najatého právníka a za zády právníků města a valné hromady jíž je do dnes členem, je už jen pouhou spekulací, protože k tomu se Kvasnička srozumitelně nevyjadřuje.

Za porušení nájemní smlouvy uložilo město KV Aréně  zaplatit pokutu sto tisíc korun. KV Aréna bude muset peníze následně vymáhat po těch, kteří za celou věcí stáli a nesou tak odpovědnost nejen za porušení smlouvy a vzniklou škodu a nepříjemnou situaci pro radní a město.

Podle Čestmíra Bruštíka za první pololetí letošního roku skončila KV Arena v plusu, a to tři miliony korun, ale o otevřeném úvěru do výše pěti miliónů, který si Kvasnička na KV Arénu vzal a jeho aktuálním stavu už Kvasničkův spolustraník nemluví.

Město posílá KV Aréně každoročně provozní dotaci, která naposledy činila 22,5 milionu korun. Společnost však byla v poslední době ve ztrátě, rozrostla se ale o bazénové centrum a halu pro míčové sporty.  KV Aréna byla naposledy v zisku 666 tisíc korun v roce 2013.