Jaké jsou ryby na Karlovarsku

REKLAMA

Karlovy Vary – Když se řekne slovo ryby, každý si představí ryby od kapra, pstruha, candáta až po lososa, tuňáka nebo něco jiného, třeba z mořské fauny.

Jeden z lidí, který se část svého života věnoval rybám a rybaření je Bc.Michal Riško, DiS., který mimo jiné předsedal Českému rybářskému svazu v Karlových Varech téměř deset let.

Pane Riško, prosím řekněte nám něco o kvalitě ryb v našich vodách.

Na to není jednoznačná odpověď. Kromě soukromých rybníků, které jsou dnes hojně zastoupeny v celém Karlovarském kraji se dají asi jednoduše vody rozdělit na právě dvě skupiny. Vody státní, veřejné a neveřejně a vody soukromé. To je velmi podstatné proto abychom mohli začít hodnotit jak kvalitu vod, tak potažmo kvalitu ryb, protože jak známo ryby jsou významným a celkem přesným indikátorem kvality vody.

Jak to myslíte, co si máme představit pod pojmem ryby jako indikátor kvality vody

Ačkoliv to zní možná trochu složitě je obecně známé, že už od paměti našich dědů se společně s rybí násadou určenou k chovu do rybníků nasazovalo několik ryb, které se nazývaly signální rybou. Dříve nebyly složité a velmi přesné přístroje, které by okamžitě poskytovaly informace o kvalitě vody. Rybáři proto nasazovali signální ryby k cílové obsádce proto, aby se v případě nebezpečí včas dozvěděli, zdali se něco neděje s kvalitou vody. Nejčastěji používaná pro tento účel byla Maréna. Tato choulostivá stříbřitá rybka byla v případě úhynu na hladině dobře vidět a rybníkáři věděli, že je zle. Pak už následovala záchrana rybí obsádky a případné přemístění do jiného chovného zařízení. Právě soukromí vlastníci často dělají mnoho chyb, které jim později mohou způsobit veliké škody. Pokud svou vodní plochu přerybní, může v letních měsících dojít k vydýchání kyslíku z vody a úhynu celé obsádky.

Jaké ryby k jídlu jsou nejlepší

Pokud se budeme držet ryb vychovaných v Čechách mezi gurmány jsou nejoblíbenější asi candát, pstruh a okoun, ale pochutnat si mohou nároční i na tradičním kapru, úhoři nebo nepůvodním amuru. Jak jsem již řekl, kvalita ryb je dána  krom krmení, kvalitou vody. Asi top kvalitní pstruh bude právě ulovený v horské bystřině, než sádkovaný na rybí farmě, krmený pouze granulemi.  Osobně mám raději k přípravě ryby živé, po té následují chlazené a poslední skupinou jsou mražené ryby. Rozdíl v chuti je rozhodně znatelný.

Ano, ale stále jsme čtenářům nesdělili tu kvalitu v závislosti na vodě, proč.

Maté pravdu, že okolo toho chodím jako okolo horké kaše, ale už jsem trochu napověděl, když jsem hovořil o kvalitě vody.

Volně žijící ryby, které byly sice uloveny v rybářském revíru jako čerstvé nemusí být vždy kvalitní. Je důležitá lokalizace, případně název rybářského revíru, to rybáři dobře znají. Například kapr, který byl uloven v důlní propadlině, na Karlovarsku často po těžbě kaolínu může obsahovat i škodlivé látky. Na druhé straně kapr ulovený v tekoucí vodě bez ekologické zátěže bude rozhodně mnohem kvalitnější. Asi by bylo správné s této souvislosti vysvětlit, že ještě před více než deseti lety byly do řeky Rolavy vysazovány ryby pro výzkumné účely. Za dob socialismu se v Nejdku po barvení vlny do řeky vypouštělo mnoho škodlivých látek a řeka příliš životem neoplývala. Po odstranění ekologicky závadného zdroje, to byly právě ryby, které v pětiletých periodách dávaly informace, například o obsahu těžkých kovů ve vodě. Součástí celého výzkumu je i tento dlouhodobý proces. Ryby po celý svůj život vše co pozří postupně ukládají do masa a zde je možné za určité období získat potřebné a cenné informace. Kontrolní  odlovy označkovaných ryb se dělají zpravidla za 3 až 5 let.

Takže ryby z řeky Rolava jsou otrávené, jak je to se signálními rybami

To je přesně to, k čemu jsem nechtěl dojít. Dnes  je voda v Rolavě v celkem  dobré kondici, je zde i rybářský pstruhový revír. Ale první rozbory ryb Výzkumného ústavu ve Vodňanech ukázaly na to, že v rybách byly těžké kovy, kobalt, nikl i rtuť. Dnes je i díky samočistící schopnosti toku kvalita vody dobrá a je zde funkční rybářský revír.

Z jaké vody by jste si dal pstruha

Z pstruhového revíru dnes asi z každého, z toho nemám strach, ale z mimostruhového bych se vyhnul právě těm důlním propadlinám, které nemají vydatný přítok, ale hodnotit kvalitu vody bez rozborů certifikované laboratoře nemohu.

Co nákupy z obchodů

Z České produkce máme z Mariánskolázeňské a Karlovarské oblasti velmi kvalitní ryby, preferuji živé. To je asi jasná odpověď. U mořských chyb záleží více na tom co vám chutná, kvalita je dostatečně kontrolována, osobně preferuji Norkou produkci.

Je nějaká ryba, kterou nejíte

Asi ne, z běžných druhů si dám s chutí asi všechno, v poslední době letí směs rybího masa s ovesnými vločkami ,,Kapří”

A Vaše nejoblíbenější ryba nebo rybí recept

Siven americký na grilu po Albánsku.

Děkuji za rozhovor

Jednoduchý recept  Sivena amerického na grilu zde…

Autor: Dvořáková Marie