Láká vás tajemné podzemí Krušnohoří?

REKLAMA

Pak přesně pro vás máme tip na víkend – cínový důl Mauritius na Hřebečné a štola Johannes ve skarnovém revíru Zlatý Kopec u Božího Daru se od soboty 29. dubna po zimní přestávce opět otevřou pro veřejnost. Prohlídky obou výjimečných důlních děl, založených už v 16. století, budou probíhat denně a můžete si je předem rezervovat na www.dulmauritius.cz a www.stolajohannes.cz. Pro návštěvu štoly Johannes je objednávka předem nezbytná.

Národní kulturní památka Důl Mauritius
Prohlídková štola Kryštof

  • Největší cínový důl v českém Krušnohoří
  • 400 let provozu (1545–1944)
  • Jedinečné podzemní dobrodružství

Cesta z Božího Daru

Z Božího Daru pojedete (autem, na kole) po silnici směrem na Ryžovnu. U vodní nádrže Myslivny odbočíte doprava na Zlatý Kopec.

Po cca 4 km jízdy lesem uvidíte vpravo velkou mapu s logem Stříbrné stezky. Na vyznačené odstavné ploše u tabule je možno zaparkovat auto po dobu prohlídky. Pěšky dojdete po cca 200 metrech k obslužnému domku, kde na Vás bude čekat průvodce štolou.

Na kolech dojedete až k obslužnému domku, kde si je můžete po dobu návštěvy štoly odložit a uzamknout (na vlastní nebezpečí, nejsou hlídána).

Z Božího Daru můžete jít ke štole i pěšky, cesta je 5,5 km dlouhá. Půjdete po Ježíškově stezce, za občerstvením „Krmelec“ neodbočíte, ale půjdete pořád rovně po cestě Kaffenberská. Dojdete až ke štole a musíte sejít dolů k obslužnému domku k průvodci.

V obslužném domku Vám budou zapůjčeny helmy, svítilny, holínky, pláště a jednorázové pracovní rukavice. Cesta od obslužného domku ke štole je poměrně strmá do kopce a trvá přibližně 15 minut.

Mapku s vyznačením trasy ke štole Johannes si můžete vyzvednout v Infocentru v Božím Daru na náměstí nebo si ji vytiskněte z webu.

Obslužný domek – výchozí místo prohlídky

50°25’58.722″N, 12°52’16.867″E / 50.4329786N, 12.8713522E

Vstup do štoly Johannes

50°26’5.814″N, 12°52’9.400″E / 50.4349486N, 12.8692778E

Replika historického žentouru

1) Šachetní budova dolu Mauritius, 2) Ústí štoly Kryštof, 3) 1. světlík na Festenberské štole, 4) 2. světlík na Festenberské štole, 5) 2. světlík na štole Kryštof, 6) Vodní příkop od Mrtvého rybníka, 7) Horní Hutní rybník, 8) Hutní rybník, 9) Důlní kovárna, 10) Stoupy na drcení rudy, 11) Cínová huť, 12) Arzenová huť, 13) Lapač arzeniku, 14) Vodní příkop od štoly Dionýz, 15) Vodní příkop od štoly Georg, 16) Vantroky k vodnímu kolu, 17) Obytný dům

REZERVACE PROHLÍDEK