V Bečově se hejtmanka setkala se zastupiteli i s dalšími občany

REKLAMA

Do Bečova nad Teplou vedla další pracovní cesta hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové. Se starostkou města Ol’gou Halákovou a s ostatními zastupiteli řešila především podněty k poskytování dotací, podporu malých škol nebo problém s provozem na silnici I/20, která prochází Bečovem.

 

​Město patří díky hradu a zámku k nejnavštěvovanějším místům kraje. Musí zajistit zázemí pro turisty, ať se to týká udržování pořádku ve městě, likvidace odpadů, osazení informačních tabulí a dalších systémů. V rámci rozpočtového určení daní se však k tomu nepřihlíží, a tak Bečov​ dostává od státu stejné peníze jako ostatní města jeho velikosti. Podle starostky je pak složité financovat zároveň potřeby místních občanů, kteří si přejí dostupné lékařské a sociální služby nebo lékárnu. „Pracujeme na revizi krajských dotačních titulů, kterých v minulosti vzniklo nepřehledné množství. Zaměříme se především na to, co obce skutečně potřebují, a pomůžeme jim takovými programy, díky nimž by problémy mohly postupně vyřešit,“ reagovala hejtmanka Jana Vildumetzová. Týkat by se to mělo i krajského Programu obnovy venkova.

Bečov chce také udržet místní Základní a mateřskou školu, která má v současnosti nižší průměrný počet žáků, než stanovuje zákon. Město jako zřizovatel škole muselo udělit výjimku pro další fungování, a zároveň dofinancovává platy učitelů z vlastního rozpočtu. Hejtmanka zmínila program na podporu malých škol v celém regionu, který by kraj mohl zavést, aby se udržel jejich chod.

 

Jana Vildumetzová také přislíbila, že okamžitě pověří náměstka pro oblast dopravy Martina Hurajčíka, aby jednal s dopravní policií o možnosti zřízení přechodu pro chodce na vytížené silnici I/20 ve městě, přes kterou často přecházejí zejména děti.  Zvážit je nutné i další opatření pro bezpečnost chodců. Mluvilo se rovněž o odkališti v Horním Slavkově, kde se plánuje těžba lithiových písků, jež by se měly odvážet na nádraží do Krásného Jezu. Místní obyvatelé se obávají zvýšeného provozu a zhoršení životního prostředí.

V doprovodu zastupitelů hejtmanka navštívila také Základní uměleckou školu Josefa Labitzkého a s chutí si poslechla koncert žáků školy. Během setkání s občany informovala bečovské obyvatele o připravovaném projektu Senior pasů, ale také o aktivitách kraje během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Patří mezi ně promítání festivalových filmů i v dalších městech regionu, nebo krajská festivalová akce pro rodiny s dětmi. Diskutovalo se o nutnosti vybudovat sociální zázemí v Bečovské botanické zahradě či o podnikatelských aktivitách, které se ve městě zbrzdí, když je uzavřen hrad a zámek během zimních měsíců.

 

 

zdroj : karlovarský kraj