22. května 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Lodí z Ústí do Litoměřic

REKLAMA

Senioři se sešli dne 19.6.2020 u tržnice, kam pro ně přijel autobus a vyvezl je na výlet do Ústí nad Labem. Zaplnili celý autobus s šedesáti místy. Výletníci dojeli do Ústí nad Labem. Šli do přístavu, kde chvíli čekali na loď. Po deseti minutách čekání jim připlula loď jménem POSEIDON. Dámy a páni nastoupili a vypluli lodí po Labi směr Litoměřice. Tříhodinová cesta příjemně ubíhala, dvakrát projeli zdymadly. Na lodi je čekalo občerstvení, zákusek s kávou. I když  pršelo, tak si to moc užívali. Kapitán lodě nechal některé seniorky vyzkoušet řídit loď. Někteří si připsali další nezapomenutý zážitek. Loď připlula k prvním propustným vratům, kde se čekalo dvacet minut na zaplnění koridoru, aby mohla plavba pokračovat. I přes deštivé počasí byly k vidění  vinohrady v okolí. Mezi tím  turisté připluli k druhému zdymadlu v Lovosicích. Po tří hodinové plavbě loď dorazila k břehu v Litoměřicích.

Krásné zážitky doplnila návštěva restaurace. Po dobrém obědě proběhla návštěva nově zrekonstruovaného Litoměřického  hradu  a muzea jako svatostánku českého vinařství. V muzeu se návštěvníci dozvěděli, například že panovník Jiří z Poděbrad, který nechal osázet plochy vinic v Čechách v druhé polovině patnáctého století. Rudolf druhý, za jehož vlády bylo v Čechách 4000 ha vinic, na Moravě 20 000 ha. Bylo to největší množství vinic, které po jeho smrti už nikdo nepřekonal.

Exkurze vinařství v severních Čechách byla zábavná i naučná. Po prohlídce už následoval návrat. Výletníci nastoupili do autobusu, a s krásným pocitem jeli zpět do Karlových Varů. Někteří se už těší na další výlet.


Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.