Loketské vinobraní

REKLAMA

Hrad Loket a jeho propojenost s hrozny se dostal do povědomí veřejnosti díky pořádání dnes již tradiční akce Svatováclavské vinobraní.

Tento svátek vína v západních Čechách připadá na víkend v měsíci říjnu, v letošním roce je plánován na 3. – 4. října. V sobotu začíná v 10.00 hodin, končí ve 20.00 hodin, v neděli pak od 10.00 do 17.00 hodin.

Hrad tvoří velice výjimečnou kulisu pro ochutnání i koupi vína od zavedených vinařů z úspěšných předchozích ročníků. Celá akce je koncipována tak, že na nádvoří hradu jsou sestaveny tematicky vhodně zvolené dřevěné stánky v počtu až patnácti kusů, které jsou zpravidla zaplněny vinaři z Čech i Moravy představující své vinařské perly zde na západě. Je možné tak ochutnat víno krásné barvy a lahodné chuti za poslechu Cimbálové muziky Morava, která se každému vnutí do podvědomí. Dále vystoupí kapela Stan and Tony Revival a všechny přítomné donutí podupávat nožkou do rytmu.

Na příjezdové cestě od brány hradu k prodejně hradních suvenýrů je pak tematicky vhodně zvolené „tržiště“ koncipované z dalších vinařů, občerstvení a pochutin či drobností pro radost. Součástí tohoto tržiště je též velké zastřešené posezení pro návštěvníky akce, kteří si zde chtějí odpočinout u sklenky dobrého moku a dobrého žvance. Zábor prostranství pro prodejce je v hodnotě 200 Kč na den (občerstvení pak 400 Kč na den) s tím, že prodejce má vlastní stánek. Samozřejmostí je, že organizátoři akce, tedy zaměstnanci HRADU LOKET o.p.s., dbají na kvalitu a variabilitu nabízených produktů a vzhled stánků. Celkem je zde cca na tři desítky prodejců.

Návštěvníci akce platí vstupné do celého areálu tržiště již dole pod hradem, tedy u prodejny hradních suvenýrů v celkové výši 140 Kč (70 Kč děti).

K této akci se připojuje též město Loket, které pořádá své vlastní prodejní trhy na náměstí.

V loňském roce navštívilo tuto akci bezmála 5 tis. návštěvníků, letos bude platit omezení. Do areálu bude vpuštěno maximálně 1000 lidí v jeden okamžik včetně prodávajících, vystupujících a organizátorů.