Nemocnice má lék na nedostatek lékařů

REKLAMA

Karlovarská nemocnice má svůj lék na nedostatek lékařů. Aktuální čísla potvrzují, že zabírá

Praha, 11. 5. 2016 – Zisk Karlovarské krajské nemocnice (KKN) meziročně opět mírně stoupl a potvrdil tak pozitivní trend, který nemocnici vyvádí z dlouholetých ztrát. Vedení nemocnice se daří i její personální stabilizace. I přes blízkost sousedního Německa roste v KKN počet kvalifikovaných lékařů a sester. Díky ziskovému hospodaření navýšilo vedení mzdy zaměstnancům o dalších 5 %, aktivně spolupracuje se studenty a vytváří motivující pracoviště, vybavená na špičkové úrovni.

Nedostatek lékařů a sester je problém většiny nemocnic v České republice. Dnes už proto nikdo nepochybuje o nutnosti systémové změny.  Její uskutečnění ale není reálné dříve, než v horizontu několika let. V Karlových Varech se proto rozhodli nevyčkávat.

“Měli jsme dvě možnosti. Nečinně sedět a doufat, že vydržíme, než to někdo vyřeší nebo vzít věci do vlastních rukou a aktivně je řešit. Rozhodli jsme se pro to druhé,” říká Mgr. David Bracháček, ekonomický ředitel KKN. Své řešení nemocnice postavila na třech pilířích: motivující finanční ohodnocení stávajících zaměstnanců, aktivní oslovování studentů středních i vysokých škol a špičkově vybavená pracoviště.

Po navýšení mzdových prostředků pro stávající zaměstnance tak vedení nemocnice přišlo se souborem dalších opatření. Mezi ně patří i náborové příspěvky, které mohou u sester i lékařů dosáhnout výše desítek tisíc korun nebo například podpůrná opatření. Karlovarská krajská nemocnice totiž pomáhá svým lékařům se zajištěním bydlení i dalším zvyšováním kvalifikace a prohlubováním vzdělání. Přílivu mladých lékařů pak v Karlových Varech dosáhli především zásluhou spolupráce s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

„Budujeme tím užší vztah mezi naší nemocnicí a budoucími lékaři. Studenti medicíny u nás dostanou potřebnou praxi, seznámí se pod vedením zkušenějších kolegů s tím, jak funguje každodenní provoz moderně vybavené nemocnice, můžeme jim nabídnout i stipendium. Zároveň poznají, že jim díky velmi dobrému zázemí dokážeme pomoci v jejich profesním rozvoji. To je motivuje, aby se k nám po úspěšném ukončení studia vrátili, říká ekonomický ředitel. Vedle spolupráce s lékařskou fakultou nemocnice také dlouhodobě rozvíjí vztahy se střední zdravotnickou školou v Karlových Varech a dalšími zdravotnickými školami v ČR i na Slovensku.

Neméně ale sází vedení nemocnice na moderní a špičkově vybavená pracoviště, která umožňují poskytovat lékařskou péči na nejvyšší úrovni. Většinu lékařů totiž naštěstí nejvíce motivuje prostředí, které jim umožní  léčit pacienty v souladu s nejmodernějšími poznatky a současně se profesně dále rozvíjet. Koncem loňského roku proto proběhly rozsáhlé stavební úpravy za 129 milionů korun a v květnu letošního roku byla také zahájena výstavba nového plicního oddělení za více než 70 milionů korun.

Chloubou nemocnice je i zdejší pavilon akutní medicíny, zahrnující komplex od nízkoprahové emergency přes operační sály až po špičkové kardiocentrum, kde již standardně provádí zákroky, kvůli kterým dříve pacienti z regionu museli jezdit do vzdálenějších nemocnic. V roce 2015 zde například zahájili implantace tzv. ICD přístroje, který se používá k léčbě srdečních arytmií a prevenci náhlé srdeční smrti. Doposud takových implantací provedli pětatřicet. Ještě před dvěma lety pacienti za tímto zákrokem museli jezdit do Prahy.

Investice do zázemí si nemocnice mohla dovolit díky podpoře ze strany města, Karlovarského kraje a rovněž zásluhou úspěšného čerpání dotací z fondů Evropské unie. V posledních pěti letech se tak v KKN proinvestovalo na 1,5 miliardy korun. To posunulo karlovarskou nemocnici mezi nejmodernější zdravotnické provozy u nás.

autor : Jiří Hannich

BEZCENCURY