Otevřený dopis hejtmanky Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové Ing. Petru Kulhánkovi

REKLAMA

Karlovarský kraj – V pátek 15. 11. 2019 adresovala hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Mračková Vildumetzová (ANO) otevřený dopis krajskému zastupiteli a  bývalému primátorovi Karlových Varů Ing. Petru Kulhánkovi (KOA – STAN).

V tomto dopise se hejtmanka Vildumetzová důrazně ohrazuje proti tvrzením Kulhánka ohledně navýšení nákladů na revitalizaci Císařských lázní, které poskytl médiím.

  • Oprava Císařských lázní se z původně předpokládaných 586 milionů s DPH vyšplhá až na 828 milionů s DPH, a to je ta optimistická varianta. Také podle krajského zastupitele Petra Kulhánka (KOA) je dobře, že příprava rekonstrukce Císařských lázní dospěla až k výběru zhotovitele a ke schválení finančního krytí. „Pozitivní je i to, že rozhodnutí zastupitelstva bylo téměř jednomyslné. Zůstává jen pachuť razantního prodražení revitalizace a ztráty cenných tří let. Jsem přesvědčen, že tendr z roku 2016, kde se kvalifikovalo sedm uchazečů, byl zcela v pořádku a přinesl by cenu odrážející tehdejší situaci na stavebním trhu, tedy střízlivým odhadem o 200 milionů nižší,“ uvedl Kulhánek. Zdroj: Karlovarský deník – číst více…

Otevřený dopis hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové Ing. Petru Kulhánkovi v celém znění. 

Vážený pane Kulhánku,

velmi mě překvapilo vyjádření, které jste poskytl médiím ohledně navýšení nákladů na revitalizaci Císařských lázní. Sice jste ocenil, že příprava rekonstrukce dospěla až k výběru zhotovitele a ke schválení financování, ale zároveň jste řekl, že došlo k razantnímu prodražení revitalizace a ke ztrátě cenných tří let. Podle Vás byl tendr z roku 2016 zcela v pořádku a přinesl by cenu odrážející tehdejší situaci na stavebním trhu, tedy o 200 milionů korun nižší.

Musím se důrazně ohradit proti Vašim tvrzením, a to z několika důvodů.

Když jsme v listopadu 2016 nastoupili do vedení Karlovarského kraje, zjistili jsme, že o chátrající Císařské lázně a jejich opravu se stará spolek, zájmové sdružení, jehož jste byl členem. Sdružení nikam nepředávalo informace o tom, jak příprava obnovy památky pokračuje, a složitě jsme proto museli zjišťovat, v jaké fázi se projekt nachází. A bylo to skutečně neuvěřitelné. Nechali jste proběhnout 1. kolo zadávacího řízení na posouzení kvalifikačních předpokladů firem, přitom jste vůbec neměli kladné závazné stanovisko orgánu památkové péče a zajištěné financování. Nedivím se, že památkáři měli tehdy vážné výhrady, protože v tehdejší projektové dokumentaci byly například apartmány, jejichž využití je sporné a budova by se takovým zásahem rozhodně znehodnotila. Není v žádném případě jisté, že byste tehdy v tendru dosáhli nižší ceny a už vůbec jste tehdy neměli potvrzenou žádnou částku od státu, kterou by se podílel na spolufinancování opravy, jako máme my dnes. Navíc se postupem doby různě upravovala projektová dokumentace, takže nakonec přišla na celkem 65 milionů korun a stejně se podle ní nedalo stavět. Za 8 let, kdy jste byl primátorem města Karlovy Vary, jste nedokázal přivést revitalizaci Císařských lázní do té fáze, ve které se nachází nyní.

A ještě jedna velmi podstatná věc. Karlovarský kraj prověřil tendr z června 2016, o němž mluvíte. Dvě advokátní kanceláře se nezávisle na sobě shodly na skutečnosti, že se tendr má zrušit, shodný závěr vydal i odbor legislativní a právní krajského úřadu. Hlavním důvodem pro zrušení tendru bylo mimo jiné zjevné porušení zákona o veřejných zakázkách, kdy sdružení nepostupovalo v souladu s platným právem.

Na Vašem místě bych tedy velmi vážila slova, která na adresu revitalizace Císařských lázní a jejího financování vyřknete. I proto, že tím dehonestujete práci všech, kteří se podíleli na dotažení přípravy kompletní rekonstrukce Císařských lázní až k výběru zhotovitele a zajistili tak, že po uplynutí zákonných lhůt můžeme stavbu zahájit.

A ještě zmínka závěrem: Získali jsme příslib ministerstva financí, že vzhledem k navýšení ceny revitalizace bude s přihlédnutím k významu památky navýšen i podíl od státu. Krajští zastupitelé včetně Vás odsouhlasili i vyšší spolufinancování ze strany Karlovarského kraje. Bylo by proto logické požádat o zvýšení příspěvku také od města Karlovy Vary. Ovšem podle mých informací jste zanechal „městskou kasu“ v takové kondici, že nyní vedení města nemá ani na financování záležitostí, které doslova hoří, jako je například oprava Chebského mostu.

Karlovarský kraj nikdy nebyl tak blízko skutečné záchraně Císařských lázní.  A věřte mi, i přes Vaši kritiku uděláme všechno pro to, abychom opravu zdárně zahájili, dovedli do konce a mohli představit domácím i zahraničním návštěvníkům tento skvost v celé jeho kráse.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje


komentář nezávislé redakce KVL :

“Na Vašem místě bych tedy velmi vážila slova, která na adresu revitalizace Císařských lázní a jejího financování vyřknete.”

Vyhrožování členů hnutí ANO každému, kdo má jiný názor, dnes dokonce podání trestního oznámení členem hnutí ANO na svobodu projevu danou ústavou ČR je od počátku “dobitého území” (Karlovarského kraje) typické.

Celkem by se dalo s političkou původem z ODS / dnes ANO souhlasit, ale o objednaných právních stanovisek v soukromých právních kancelářích, by se dalo s úspěchem pochybovat. Jejich závaznost pro právní kvalifikaci, která by obstála před úřady, jež jsou oprávněny závazná stanoviska a rozhodnutí skutečně vydávat je pouze ve formě právního názoru, který není pro nikoho závazný a má pouze doporučující charakter a dokonce za něj ani ten, kdo jej vydá právně neodpovídá.

Rovněž politička Mračková Vildumetzová neuvádí, kolik za tyto nezávazné stanoviska kraj zaplatil a už vůbec nedošlo k jejich zveřejnění a jak kraj “transparentně” vybral pražské kanceláře a zdali na to bylo transparentní – otevřené výběrové řízení.Vše vypadá, jako by v Karlovarském kraji nebyly odborníci na veřejné zakázky. 

Když si vezmeme, že kraj disponuje armádou kvalifikovaných právníků a odborníků na veřejné zakázky a ještě utrácí za nezávazné dokumenty u soukromých pražských společností s.r.o. další veřejné peníze, nestačí se jeden divit, že tolik energie bylo vynaloženo na zpochybnění 8 let kontinuální přípravy a spolupráce města s krajem. Dnes ve městě Karlovy Vary už také vládne hnutí ANO a od té chvíle hlasité stížnosti z kraje nepřichází i přes množství kauz, včetně policií obviněného náměstka z ODS je ticho po pěšině.

Dříve by se politička nejspíš do médií jistě hlasitě ozvala, stejně jako to dělala, když se včele hnutí ANO drala s ostrými lokty k moci i po té co dosedla na hejtmanské křeslo, kritikou na své předchůdce ani v nejmenším nešetřila. V mnoha kritizovaných případech se ale časem ukázalo, že všechno se zcela, jak bylo mediálně prezentováno nepotvrdilo.

Faktem je, že ceny stavebních prací podražily, ale od zrušení levnější nabídky už uplynuly nenávratně téměř tři roky, kdy mohla být již revitalizace dokončena bez dalších peněz nebo dokonce úvěru za prokazatelně nižší cenu než se vyšplhala dnes.

Že další odklad oprav by pro historickou budovu měl fatální následky si na konec uvědomilo mnoho krajských politiků a usnesení o drahé variantě financování celé zakázky bylo zastupiteli schváleno. Ale to platilo už před třemi roky.


O přímém útoku na svobodu projevu politikem z hnutí ANO budeme podrobně informovat…