Politici chtějí zadlužit město bez vyjádření občanů

REKLAMA

Karlovarští politici stále častěji hovoří o tom, že propad veřejných financí hodlají řešit obřím zadlužením, který budou občané města přeneseně splácet až do roku 2035. Zatím, co občané Karlových Varů budou škudlit každou korunu, tak politici místo razantních úspor chtějí zadlužit město obřím úvěrem až 700 miliónů, aby mohli stavět, budovat podle zatím neexistujícího investičního plánu.

Slovní přestřelka mezi zastupiteli vyústila v hlasování, kde koalice ve složení hnutí ANO, ODS a Karlovaráci smetla ze stolu návrh na uspořádání místního referenda k otázce astronomického zadlužení města.

Občané města, kteří zvolili politiky na pouhé  čtyři roky s největší pravděpodobností budou muset strpět jejich počínání, které směřuje k zadlužení Karlových Varů na dlouhá léta, daleko za hranice mandátu politiků, kteří dnes chtějí obstarat obří úvěr, a tak zatížit budoucí politické reprezentace , kterým zbyde jen splátkový kalendář na dlouhé období chudoby.

Místní referendum je při tom demokratický nástroj, kterým mohou občané města svobodně vyjádřit svůj souhlas s tím, aby je přespolní politici zadlužili na řadu let a dali jim zelenou. Ale to se evidentně těm, kteří uchvátili možnost vládnout v Karlových Varech moc do krámu nehodí.

Proč nechtějí politici slyšet hlas lidí?


Zajímavé je i to, že z klubu zastupitelů za hnutí ANO jsou tři politici, kteří v Karlových Varech vůbec nebydlí a ve městě mají jen úřední adresy, aby se mohli politicky angažovat.


Kde bydlí ti přespolní, kteří rozhodují o Karlových Varech?

  1. Primátorka Ferklová bydlí v Otovicích (ANO)

  2. náměstek Trtek bydlí v Jenišově (ANO)

  3. radní Žáková bydlí u Nejdku (ANO)

Tito politici rozhodují o osudu občanů města Karlovy Vary.