Před volbami se KV Aréna transformovat nebude

REKLAMA

Zastupitelé Karlových Varů odmítli převod společnosti s ručením omezeným KV Aréna na příspěvkovou organizaci. Podle primátora Kulhánka (KOA) změnu právní formy připravovalo vedení města mnoho měsíců, ale návrh prošel radou města jen těsně a na jednání zastupitelstva jej nepodpořili ani všichni koaliční zastupitelé.

Výsledek hlasování  Kulhánka zklamal a podle něj se bude svůj názor ještě znovu snažit u zastupitelů prosadit. Společnost s ručením omezeným je forma primárně určená pro podnikatelský subjekt, který má za úkol vytvářet zisk. To ale u KV Arény, která je majetkem města a spravuje víceúčelovou halu i okolní sportoviště, není podle Kluhánka prioritou, navíc u  příspěvkové organizace má město daleko lepší možnost dohledu nad hospodařením, argumentoval Kulhánek.

Do KV Arény město ročně posílá pouze okolo 23 milionů korun na provoz. Když se propočítá, že komplex obsahuje celkem dvě ledové plochy, moderní míčovou halu, vnitřní a venkovní bazén a srovnáme návštěvnost okolo dvěstě tisíc lidí, tak je to ve srovnání s podporou kultury zanedbatelná částka, tvořící vnitřní dluh, který povede k postupným havarijním stavům.

Náměstek Michal Riško (ČSSD) upozornil na to, že na rozdíl od jednatele společnosti s ručením omezeným, který ručí za hospodaření svým majetkem, ředitel příspěvkové organizace ručí  jen asi čtyřnásobkem měsíčního platu. Kontrolovat firmy lze efektivně prostřednictvím dozorčích orgánů, kam si politici nominovali své zástupce, ti mohou v souladu se zákonem předkládat relevantní podklady pro jednání valné hromady.

“Tak závažná změna se mohla udělat během posledních sedmi let a nikoliv v závěru volebního období. Vše by mělo projednat až nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb,” vysvětlil náměstek Riško.

S hospodařením  společnosti KV Aréna je část zastupitelů dlouhodobě nespokojena. Podle zastupitele Jiřího Kotka byl návrh  primátora Kulhánka jen nesmyslnou intrikou, jejímž cílem je zachování koalice. V KV Areně  by se podle Kotka měly problémy řešit hned,

Na druhé straně každoročně rostou peníze po statisících do Inforcentra města a Karlovarského symfonického orchestru. Tyto dvě městské organizace se budou blížit padesáti milionům ročně a polykají další peníze i během roku v podobě neinvestičních dotací k mnoha se periodicky opakujících událostí, které mohou být již předem zakomponovány již v rozpočtu města.

Pouhých deset zastupitelů z celkových třiceti pěti dalo stůj hlas a tak návrh zastupitelstvo jednoznačně odmítlo.