13. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Přeshraniční záchranná služba v době Evropy bez hranic

REKLAMA

Centrum Bavaria Bohemia pořádá ve spolupráci s Akademií Východní Bavorsko – Čechy online přednášku, při které představí Kompetenční a koordinační centrum (CCC) pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu svou práci, výzvy a úspěchy.

Dostupnost záchranných služeb je pro obyvatele příhraničních regionů vskutku „života důležité“. Pomáhání přes hranice přitom představuje i v dobách otevřené Evropy výzvu. Jak funguje spolupráce záchranných služeb, jaké úspěchy mohly být dosaženy a s jakými překážkami se stále musí počítat představí v online přednášce vedoucí projektu Přeshraniční záchranné služby Manfred Maurer a jeho zástupkyně Tereza Homolková.

 Kompetenční a koordinační centrum (CCC) pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu spojuje kompetence a zájmy všech pracovišť záchranné služby Bavorského červeného kříže v příhraniční oblasti s Českou republikou (8 zemských okresů / 25 výjezdových stanic) a zajišťuje tím pro obyvatelstvo kvalifikovanou záchrannou službu v případě nouze.

 Online-přednáška bude v ČJ a v NJ a bude simultánně tlumočena.

 Přednášku lze sledovat pomocí aplikace ZOOM pod následujícím odkazem https://bit.ly/de-cz-emergency. S pomocí funkce chatu mohou být kladeny otázky. K tomu je však zapotřebí nejnovější verze aplikace ZOOM.

  Kontaktní osoba v Centru Bavaria Bohemia:

Ivana Danisch, Komunikace | informace | správa

ivana.danisch@cebb.de, Tel. 00499674 924877

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.