Radní a ředitel KKN v kolizi se zákonem.

REKLAMA

Důvěra voličů byla zmařena.

Voliči dali mandát a důvěru radnímu, který je nebude zastupovat.

Vyklubal se z něj jen doktor, který už jednou hospodařil v nemocnici s mínusem. Dnes je vidět, že více se smyslem pro vlastní prospěch. Výplata ředitele nemocnice je vyšší, než veřejná služba, o kterou Josef März usiloval ve volbách jako politik. 
Střety zájmu, kolize se zákonem, arogance moci, nemorální, nemravné mlaskání, zápach klientelismu toho nejhrubšího zrna se line z pater Karlovarského kraje po převzetí moci hejtmanem Petrem Kulhánkem (KOA) s podporou okresní mediální kliky uřvaných pejsků.

Zneužil nový generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice svou politickou funkci?

Mnoho otazníků vyvolává průběh volby nového generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice Josefa Märze. Ten tuto společnost vedl už v letech 2014 až 2017, což ale není zásadní problém, když pomineme záporné hospodaření KKN i pod jeho vedením. „Daleko větší a zásadnější problém je ale jinde. Josef März byl totiž členem výběrové komise na obsazení postu generálního ředitele Karlovarské krajské nemocnice. Tam seděl společně s hejtmanem Petrem Kulhánkem a náměstky Patrikem Pizingerem, Janem Burešem a Jindřichem Čermákem, což vyplývá ze schváleného usnesení Rady Karlovarského kraje,“ vysvětluje opoziční zastupitelka a poslankyně Parlamentu ČR Jana Mračková Vildumetzová. 

Ta se domnívá, že se Josef März měl jako člen hodnotící komise šanci seznámit s došlými koncepcemi a získat tak neoprávněnou výhodu před ostatními uchazeči. „Není mi známo, že by rada kraje schválila nějakou změnu ve výběrové komisi, a když k tomu připočteme, že Josef März vykonává i funkci uvolněného krajského zastupitele pro oblast zdravotnictví, je to opravdu do očí bijící,“ pokračuje dále zastupitelka. 

Ta dále připomíná, že na zmíněný post už bylo vypsáno jedno výběrové řízení, v němž uspěl uchazeč ze Zlínského kraje, který však za dosud nevyjasněných okolností post člena představenstva nepřijal. „Přihlásil se ale i nyní do dalšího řízení a jakousi náhodou nevyhrál a i přes skvělé reference skončil těsně druhý,“ zpochybňuje dále postup vedení kraje Mračková.

Na závěr pak zastupitelka a poslankyně poukazuje na skutečnost, že pokud Josef März i přes toto naprosto nepřípustné a neuvěřitelné pochybení usedne do křesla generálního ředitele nemocnice, vznikne ve vedení kraje velký problém. Nebude totiž nikdo, kdo by oblast zdravotnictví na kraji řídil. 

„Nové vedení kraje si zvolilo mnoho plně placených uvolněných zastupitelů, máme například specialistu na venkov a zemědělství, které v našem kraji hraje minimální roli, ale nebudeme mít odborníka na zdravotnictví? A to v době, kdy nás čeká generel nemocnice, musíme se vzpamatovat z covidové krize a navíc máme ve vedení kraje koalici, která říká, že chce podstatně zlepšit ekonomickou situace v krajském zdravotnictví. Generální ředitel bude dostávat odměnu 120 tisíc korun,“ dodává Mračková, která už jen na okraj připomíná, že za poslední čtyři měsíce ani jednou nezasedala dozorčí rada Karlovarské krajské nemocnice, což je v době koronavirové krize a tolikrát zmiňovaného řešení budoucího  hospodaření společnosti, naprosté unikum. „Je vidět, že vedení kraje si z ničeho nedělá vrásky a koaličním lepidlem je jeden dobře placený post vedle druhého,“ uzavírá opoziční zastupitelka a poslankyně Parlamentu ČR Jana Mračková Vildumetzová.


Co je doma, to se počítá.

Hlasité a rozkulhané chrochtání trochu překazil zákon o volbách do krajů, protože ten říká, že mlaskat nemohou politici, kteří jsou jako statutární zástupci v krajských společnostech. Tak to se nejspíš z politika Märze stane po ukončení mandátu krajského zastupitele opět odborník s rolí ředitele za vyšší peníze.
Jako manažer ale nehospodařil dobře, snad to nebyl důvod, pro který ho komise kamarádů znovu vybrala, aby v tom pokračoval dál.
Kupecké počty pro doktory nejspíš moc důležité nejsou.