Radní Karlových Varů chodí na výslechy

REKLAMA

Kvůli dodávkám tepla od Karlovarské teplárenské si police předvolala jednotlivé členy rady „Karlovo Varů“.
Rada města je valnou hromadou městské společnosti, kterou na základě smlouvy o pronájmu politici předali k provozování  soukromé společnosti Karel Holoubek Trade Group, a.s.

Policii může zajímat prodloužení výše zmíněné smlouvy, kterou prodloužili politici na deset let. Provozovateli byla dodatkem ke smlouvě prodloužena nájemní smlouva na období let 2023 až 2032. Politici rozhodli také o půlročním snížení nájemného provozovateli, a to ze šestnácti na osm milionů korun.

Podle primátorky Ferklové hrozilo, že ztráta bude přičtena k ceně tepla a její nárůst zasáhne všechny odběratele. Tedy i domácnosti obyvatel Karlových Varů, které jsme rovněž ve složité covidové době chtěli podobných hrozeb uchránit. „De facto jsme tedy pomohli všem,“ zdůraznila primátorka.

Možná si primátorka Ferklová neuvědomila, že svým rozhodnutím politici přímo znevýhodnili všechny občany, kteří nejsou připojeni na dálkové vytápění, nebo podnikatele, kterým mohla zásahem politiků vzniknout konkurenční výhoda. Další skutečností je, že politici  kryli z veřejného rozpočtu citovanou ztrátu soukromé společnosti, která v městské teplárně provozuje činnnost, primárně za účelem generování zisku.

V současné době je vedení města na další informace skoupé. Výmluvu na informační embargo politici opírají o povinnost mlčenlivosti, kterou je policie zavázala. V městské společnosti sedí v orgánech politici z ODS, hnutí ANO a KARLOVARÁCI.

KOMENTÁŘ KVL

Je faktem, že karlovarští politici pronajali v minulosti mnoho z toho, co v okolích městech úspěšně provozují, aniž by se ve strategických službách pro občany angažovaly soukromé osoby, které se následně přímo podílejí na rozdělování zisku a investicích do veřejného majetku občanů.
Jedním z příkladů, kde Karlovy Vary prodělávají, jsou technické služby. Přitom města Sokolov a Cheb mají vlastní veřejně společnosti, které úspěšně provozují. V Karlových Varech byl v minulosti udělán průzkum trhu, který jasně ukazuje nejen na konkurence schopnost, ale dokonce i hospodárnost a vyšší účinnost městský společností. Karlovy Vary  platí soukromé firmy, které jsou primárně založené za účelem tvoření zisku, nikoliv poskytování veřejných služeb pro občany a ceny ve výběrových řízeních nemusí být zdaleka nižší, než by byly ceny skutečné, které by vycházely z produkce veřejných firem.

V konečném důsledku všechny veřejné služby by občané měly dostávat za pokud možno nákladové ceny a nikoliv za tržní ceny, které v poslední době často převyšují ceny služeb veřejných společností, které jsou primárně zaměřené na poskytování služeb veřejného zájmu a nikoliv zisku plynoucích přímo z veřejných rozpočtů.


Na karlovarské poctivce si už v minulosti posvítila i Česká televize