22. května 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Ostrov má první místní referendum

Historicky první referendum se uskuteční v pátek 18. února 2022 od 12:00 – 22:00 hod. Místní referendum bude probíhat ve 14-ti okrscích, které jsou stejné jako v každých volbách. Místa pro hlasování v referendu jsou stejná, jako jsou občané zvyklí z jiných voleb, dle místa svého bydliště.
REKLAMA

K vyhlášení termínu konání místního referenda přistoupilo zastupitelstvo města Ostrov dne 17. ledna 2022 v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, přijalo nové usnesení č. 1/22 o vyhlášení místního referenda o otázce:

„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města neschválilo změnu č. 3 Územního plánu Ostrov?“

Historicky první referendum se uskuteční v pátek 18. února 2022 od 12:00 – 22:00 hod. Místní referendum bude probíhat ve 14-ti okrscích, které jsou stejné jako v každých volbách. Místa pro hlasování v referendu jsou stejná, jako jsou občané zvyklí z jiných voleb, dle místa svého bydliště.

Důvodem vyhlášení referenda je nesouhlas části obyvatel města Ostrova s projednávanou změnou územního plánu č. 3. Tato změna má umožnit zvýšení jedné z hal, jejichž výstavba je plánovaná společností Panatonni v průmyslové zóně Sever (areál bývalé Škodovky). V případě schválení změny územního plánu by došlo k jejímu zvýšení z původně plánovaných 12 m (po římsu) na 22,5 m (celkem).

S přihlédnutím k formulaci otázky přidáváme vysvětlení, co znamenají obě odpovědi:

ANO – Chci zabránit změně územního plánu, protože nesouhlasím s navýšením hal z 12 na 22,5 m.

NE – Nechci zabránit změně územního plánu a souhlasím s navýšením hal z 12 na 22,5 m.

Místní referendum bylo původně vyhlášeno dne 3. listopadu 2021 a mělo se konat dne 10. prosince 2021. Vzhledem k tomu, že od 25. listopadu 2021 do 26. prosince 2021 byl Vládou ČR vyhlášen nouzový stav, který měl mimo jiného za následek přerušení běhu všech lhůt ke konání místního referenda, se v avizovaném termínu nekonalo.

V referendu mohou hlasovat všichni občané města Ostrova, kteří mají hlasovací právo, stejně jako v komunálních volbách. (volby do zastupitelstva obce) K ověření totožnosti s sebou musí přinést občanský průkaz nebo cestovní pas. (bez tohoto dokladu nebude umožněno hlasování) Při hlasování bude striktně vyžadováno dodržování protiepidemických opatření a používání ochrany dýchacích cest respirátorem třídy min. FFP 2.

Hlasovací lístky nebudou distribuovány do schránek občanů, ale tyto včetně úředních obálek obdrží občané přímo v místnostech jednotlivých volebních okrsků.

Vyhlášení prvního referenda v Ostrově zde…

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.