13. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Ředitel nebo politik

REKLAMA

Ředitel, politik nebo bývalý starosta říká pravdu, polopravdu nebo lže?

Před časem byla zveřejněna zpráva o tom, že ředitel SZŠ a VOŠ Cheb Zdeněk Hrkal a politik z hnutí ANO v jedné osobě, požadoval neoprávněně za poskytování informací nepřiměřené finanční prostředky. Dodatečně a zpětně zveřejnil ceník teprve 1. 5. 2020 s platností od 1. 10. 2019, kde požaduje 250 korun za půl hodiny za poskytování informací, což je dokonce více než požaduje ministerstvo školství, a to v případě, že se jedná o mimořádně rozsáhlé vyhledávání.

Podle všeho si s retroaktivitou ředitel nedělá starosti. Doufejme, že v podobném režimu se na škole, kterou řídí, nevydávají maturitní vysvědčení.

Mimo jiné bylo také zveřejněno, že Hrkalovi dobře nedopadla ani kontrola, kterou vykonala Česká školní inspekce v říjnu 2019.

„Všechny nedostatky, na které inspekce upozornila, jsme v řádné lhůtě odstranili. Šlo třeba o to, že jsme na něco neměli směrnici. Vytvořili jsme ji,“ říká Hrkal a zdůrazňuje, že šlo o nedostatky, které nevedly k jeho odvolání. Škola nyní čeká na následnou kontrolu, která má prozkoumat, zda nedostatky byly opravdu odstraněny, uvedl 26. 5. 2020 web chebskeinfo.cz 

Karlovarskelisty.cz zjistily, že Hrkal evidentně celou věc bagatelizuje, protože závěry ČŠI tak růžově o jeho skvělých výsledcích s drobným pochybením nehovoří.  Podle bývalé učitelky Štochlové bude mít celá věc dohru na Ministerstvu školství, kam se chce obrátit. 

Ve třináctistránkové zprávě ČŠI se v závěru píše:

Silné stránky

  1. Rozsáhlá spolupráce se sociálními partnery přispívá k rozvoji odborných kompetencí žáků a studentů.

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení …

  1. Škola nemá vytvořenou strategii vlastního rozvoje, nestanovila si priority, které by vedly k dosažení potřeb školy zejména v oblasti středního vzdělávání a činnosti domova mládeže.

  2. Nastavené kontrolní mechanismy jsou málo efektivní, o čemž svědčí zjištěné nedostatky, které se negativně odrážejí v pedagogických procesech a v řízení školy.

  3. Škola usiluje o reálné fyzické a psychické bezpečí žáků a pedagogů ve škole a školských zařízeních. Nemá však zatím vypracovaný plán na řešení školního klimatu komplexně, řeší pouze aktuální dílčí události bez konkrétního dopadu do nastavených pravidel.

  4. Převažující frontální výuka v teoretickém vzdělávání spolu s dominantní rolí učitele nevedla k aktivizaci žáků ani k jejich zájmu o výuku. Vyučující upřednostňovali zprostředkování učiva před rozvojem klíčových kompetencí žáků.

  5. Škola výsledky vzdělávání pouze sumarizuje, úspěšnost žáků a studentův realizovaných oborech vzdělání nevyhodnocuje a nehledá možné souvislosti mezi výsledky vzdělávání žáků a průběhem vzdělávání.

  6. Systém průběžného hodnocení není optimálně nastaven ve vztahu k očekávaným výsledkům vzdělávání a neodráží vždy reálné znalosti žáků, jak ukazují rozdíly v průběžném hodnocení a hodnocení při ukončování vzdělávání v oborech vzdělání s výučním listem a v dálkové formě.

Další jasná informace nedůvěryhodnosti jednání a účelovém výkladu vlastní pravdy Hrkala, kterou prezentuje.

Celá zpráva ČŠI z října 2019 je veřejně k dispozici . Odvolaný ředitel Zdeněk Hrkal, ČŠI ani v tomto případě neuváděl zcela úplné a objektivní informace, protože neodpověděl v řádném termínu na to, jak se vypořádal se závěry ČŠI a jaká učinil nápravná opatření (dokument má redakce k dispozici, termín splnění byl stanoven do 31. 1. 2020). 

Další potvrzená skutečnost o tom, že do dnešního dne poskytl žadatelce na žádost o informace, kterou podala v  červenci 2019, neúplně a jen částečně. To by nejspíš na jedničku také nebylo.

Informace se týkají užívání služebních vozidel a doplňkové činnosti.

Za tyto „neposkytnuté“ informace požadoval neprávem 25 tisíc korun, proto redakce KVL požádala o tyto informace znovu. (Zákon stanoví lhůtu 15 dní, ale ta už u předešlé žádosti několikrát vypršela).

Je jisté, že členové z hnutí ANO, pokud budou ve výběrové komisi hodnotit svého spolustraníka do funkce ředitele, už dnes se svou stranickou příslušností nebudou moct hovořit o nestrannosti a odbornosti. Ale naopak, bude více než problematická jejich podjatost vzhledem k tomu, že nosí dres stejného politického hnutí. Vyhnout se klientelismu, když státní zaměstnanec dělá aktivně politiku, bude asi pro hodnotící komisi velký oříšek a samozřejmě i pro „nestranné“ úředníky.

K celé kauze se vyjádřil také radní pro školství Karlovarského kraje Bradáč.

„Nepovažujeme za korektní v době přípravy a průběhu konkursních řízení na ředitele krajem zřizovaných škol hodnotit práci kteréhokoliv z nich,“ odpovídá Bradáč pro chebskeinfo.cz.  Škoda, že až v reakci na zveřejněné pravdivé informace, které krajským koaličním politikům moc nevoní.  

Zájmem a povinností zřizovatele by mělo být, aby na ředitelských místech byli lidé, kteří vykonávají dobře svou práci, a ne že jsou jen politicky loajální se správnou stranickou knížkou.

A kdy jindy by měl zřizovatel hodnotit práci ředitelů středních škol, když ne právě na konci jejich šestiletého období a zvažovat jejich opětovné jmenování.

Hrkal se veřejně prezentuje na sociálních sítích spíš jako politik hnutí ANO, než jako vážený ředitel školy. To je také veřejně dohledatelná informace, která zvedne opět ze židlí jeho politické spolustraníky…

Ředitelů se stranickou knížkou hnutí ANO v Karlovarském kraji začíná po vládnutí ANO přibývat jako nikdy před tím.

To se budou už nejspíš dostavovat ti odborníci.

zdroj:Facebook


 

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.