14. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Ředitel požadoval tisíce, měl nárok jen na pár korun

REKLAMA

Neuvěřitelné chování ředitele střední školy v Chebu a politika za hnutí ANO v jedné osobě pohoršilo mnoho lidí a dokonce donutilo k odchodu dlouholetou a oblíbenou zaměstnankyni (učitelku), za kterou studenti protestovali (komentáři na FB, bílými tričky a stížností, kterou podepsalo 150 osob).

Arogance moci, nebo jen neznalost a nekompetentnost?

Veřejně činný politik a bývalý starosta Chebu Zdeněk Hrkal (ANO)  je aktuálně odvolán z funkce ředitele, ale hrozí, že se do školy opět jako ředitel vrátí. Kraj vypíše brzy nové výběrové řízení.

Politika z hnutí ANO, asi jen tak nic neodradí už jen proto, že mnoho jeho spolustraníků může být ve výběrové komisi. Možný klientelismus a hospodaření s veřejnými prostředky bude prověřovat veřejnoprávní kontrola kraje (bude objektivní?).

 Zpověď, která skončila výpovědí

Ředitel školy, který na poradě dehonestoval učitelku, nařkl jí, že špiní jméno školy a iniciuje aktivitu žáků a následně ji poslal dopis od advokáta, aby zanechala dalšího šíření nepravdivých informací, který chtěl po učitelce 25 tisíc za poskytnutí informací, na které má zdarma ze zákona právo. To je otřesný obraz naprosté nekompetentnosti a neznalosti základních informací, které by měl mít každý vedoucí pracovník v malíčku, nebo je vše jen arogance moci?

Ředitel SZŠ a VOŠ Cheb Zdeněk Hrkal (komunální politik za hnutí ANO), porušil (opakovaně) zákon. Požadoval 25 tisíc za informace, které byl povinen řádně vyhotovit, a v zákonem stanoveném termínu předat. Po prověření nehorázného excesu se zjistilo, že mohl požadovat jen 26 Kč za vyhotovené kopie. Ani dodnes nedodal všechny požadované informace, které mají odpovědět mimo jiné na hospodaření s veřejnými prostředky ve škole. (to trvá již od června 2019) Redakce má k dispozici dokumenty, které dokládají Hrkalovo nezákonné počínání.

Bývalá učitelka odborného výcviku Kateřina Štochlová podala po 10 letech výpověď s odůvodněním, že odchází kvůli špatným vtahům s vedením školy. Stěžovala si na špatnou práci ředitele, kterou potvrdila i Česká školní inspekce.

Vše nejspíš bude mít dohru při nejlepším jen u zřizovatele, kterým je Karlovarský kraj (kde má velké zastoupení hnutí ANO, kde je Hrkal straníkem).

Krajský úřad posoudil stížnost, dnes již bývalé učitelky, jako tvrzení proti tvrzení s tím, že není stížnost oprávněná a stížnost na nečinnost ohledně poskytnutí informací je oprávněná jen částečně.

Kdo lže,  jak když tiskne a kdo mluví pravdu?

Úřad tvrdí, že se jedná o pracovně právní problém, co na to říkáte?

„Já si nemyslím, že v tomto případě jde pouze o pracovně právní problém. Jde tu o víc. Úředníků je mnoho, já jsem sama. Pokud budu muset jmenovat, abych dokázala, že můj pohled má svá opodstatnění. Udělám to. Zatím jsem nejmenovala, abych ochránila hlavně žáky a některé kolegy a zaměstnance školy. Myslím, že můj pohled na dění na škole potvrdila zpráva ČŠI.“

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=5005

Jak vnímáte postup úřadů?

„Zřejmě můj hlas nestačí k tomu, aby zřizovatel sjednal pořádek. Ředitel nekoná ohledně poskytování informací, požaduje finance, na které nemá nárok, svoji práci také, dle ČŠI nedělá úplně kvalitně a stále není potrestán a může se opět přihlásit do výběrového řízení. A také mě překvapilo, že žádný z oslovených úřadů nemá kompetence hovořit s žáky. Nemělo by na škole jít hlavně o žáky? (Ostatní úřady se mojí stížností nemají kompetence zabývat – MŠMT kancelář ombudsmana, SÚIP, OIP, kraj se k tomu staví, tak jak se staví) – zbývá už jen ministr školství a NKÚ.

 

Co byste vzkázala, bývalým kolegům pedagogům, žákům a přátelům?

„Pokud máte, co říci k dění na škole SZŠ a VOŠ Cheb, p.o., prosím ozvěte se a podpořte můj osamělý boj, který dnes vedu už jen z důvodu, že v květnu 2019 se pod studentskou stížnost podepsalo 150 žáků a přátel školy. Projevili svůj názor, za který byli zastrašováni.Ředitel má neuvěřitelné kompetence, nikomu se nemusí zodpovídat za své činy. Že mi poslal dopis od advokáta, že na mě podal trestní oznámení pro pomluvu, že po podání výpovědi jsem vnímala z jeho strany šikanózní jednání. Škola by měla být apolitická, učitel (tím spíš ředitel) by měl být žákům příkladem“, měl by inspirovat.“…. uvedla Kateřina Štochlová.

Trestní oznámení, které ředitel školy podal na Kateřinu Štochlovou, policie ukončila s tím, že se trestný čin nestal.

V nejbližší době proběhne na škole další kontrola. Redakce bude informovat o nových skutečnostech o hospodaření s veřejnými prostředky, jejich efektivním a hospodárném využívání ředitelem a politikem z hnutí ANO v jedné osobě Hrkalem, který má konexe na nejvyšších politických místech v kraji. Jako člen ANO se často ukazoval v přítomnosti bývalé hejtmanky Mračkové, která dál aktivně působí v krajské politice a jako komunální politik není zbaven obav z případného politického klientelismu a kariérismu.

Klientelismu v hospodářské oblasti školy,  papaláštví a vazbách na podnikatelské prostředí u politika, jehož hnutí se pyšní  přídomkem “protikorupční” se budeme dál věnovat.

Kolik “Štochlis” bude muset ještě odejít?


Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.