25. července 2024

zprávy z Karlovarského kraje

ROP Severozápad začínal podobně utajeně a zamlženě, jako výběr vašich projektů.

Mnohokrát mě přesvědčil o tom, že není čestný člověk. Pokud se rozhodnu vstoupit do politiky, budu se snažit, aby lidé jako je Petr Kulhánek veřejné funkce vůbec nevykonávali. Mediálních fabulací, polopravd i čistých lží má tento pán za sebou už více než dost. O mnohých odbornících, o kterých mluví jak byly vybrání v transparentních řízeních si často jako jediný z politiků tyká, jeho chování člověka s dvěma tvářemi lze s nadsázkou přirovnat k příběhu podivného případu Dr. Jekylla a pana Hyda. " uvedl občan s iniciálami MR.
REKLAMA

Hejtman Kulhánek mluví jako novinář.

Kdo nechce hledá důvody, kdo chce hledá způsoby.

Tragédie v komunikaci s občany i politiky, nebo jen další z mnoha zametených účelových rozhodnutí, učiněných za zády všech, která mají zapadnout v mediálním prostoru, aby se lidé nedozvěděli, jak to vlastně solitér Kulhánek myslí. Je neoddiskutovatelné, že tento politik mění politické strany podle voleb jako ponožky a soustavným převlékáním dresů zametá pod koberec vše minulé, dalším překrýváním staronové rozkulhané pravdy.

Kulhánkova demagogická reakce na tiskovou zprávu opozičních zastupitelů Karlovarského kraje jen dokresluje, jak to s občany Karlovarského kraje ve skutečnosti hejtman myslí. Kouzlením se slovy jako novinář dokáže přetavit pravdu tak, aby aktuálně zněla v uších voličů jako superlativ hodný obdivu. Po spolknutí návnady i s navijákem, ulovení voliči uvíznou v nachystané mediální pavučině, kde si je pavouk už jen v klidu „vysaje potřebná aktiva“ pro své početné věčně hladové „politické potomstvo“ zaměřené na bezbřehé projídání veřejných rozpočtů.  

„Rád znovu zopakuji všechny informace k výběru strategických projektů z našeho kraje, které budou usilovat o získání peněz z Fondu spravedlivé transformace. A přestože to zástupci hnutí ANO jako kafemlýnek tvrdí pořád dokola, žádné čím dál hlasitější prosby odborníků a veřejnosti o prezentaci 46 projektů se k nám nedostaly, kdyby to tak bylo, vedení kraje nemá důvod nic přehlížet, už vůbec ne povýšeně, protože co největší informovanost považujeme za nejlepší cestu od fake news ke skutečnosti. Ale my jsme některými zastupiteli hnutí ANO čím dál důrazněji tlačeni k tomu, abychom ignorovali rozhodnutí nezávislých expertních hodnotitelů, kteří ze 46 záměrů vybrali 11 strategických projektů. Namísto toho chce ANO udělat nový výběr na základě čistě politického rozhodnutí. Jenže to už tady jednou bylo, a většina z nás ví, že to skončilo obviněními v kauze ROP Severozápad. Hospodaříme s veřejnými prostředky a platí to i pro evropské peníze, to je třeba si v první řadě uvědomit.
Zastupitelé za hnutí ANO nám mimo jiné vytýkají, že nebyly vybrány výhradně ty projekty, které souvisejí s těžbou. Ale transformace Karlovarského kraje není jen věcí přechodu Sokolovska od těžby k jiným odvětvím. Přeměnit se má celý kraj, kromě témat spojených s útlumem těžby proto musíme řešit rozvoj podníkání, cestovního ruchu, velkou prioritu musí dostat školství.
Hnutí ANO předkládá veřejnosti jednoduché zkreslené zkratky, ve kterých se snaží lidi přesvědčit, že je vedení kraje povýšené, netransparentní, nechce komunikovat. Opak je pravdou, máme před sebou velký úkol naše občany postupně seznamovat s tím, čím kraj prochází, a opoziční zastupitelé by místo zaklínadla „všechno je špatně“ měli začít pracovat na tom, aby spolu s námi veřejnosti vysvětlili, co náš kraj ohledně transformace čeká.
Zastupitelstvo Karlovarského kraje bylo o procesu přípravy Plánu spravedlivé územní transformace i o procesu sběru a hodnocení projektů průběžně informováno. Hodnotitelé projektů se přihlásili na základě veřejné výzvy podle odborné specializace. Do výběru hodnotitelů vedení Karlovarského kraje nezasahovalo, v procesu hodnocení nebyla krajská samospráva obeznámena se jmény konkrétních expertů. Výběr 11 strategických projektů ze 46 schválila jako v ostatních krajích Regionální stálá konference, tedy uskupení územních aktérů. A ještě poznámka k projektu gigafactory – samotná „továrna na baterie“ by odčerpala veškeré finance, které máme šanci z EU dostat, na ostatní by nic nezbylo. I přesto jsme podpořili projekt předložený společností Sokolovská uhelná resp. SUAS GROUP, který řeší přípravu území právě pro vznik podobného provozu. Zcela nepovýšeně 😉 tak žádám krajské zastupitele za hnutí ANO, aby nemátli občany našeho kraje nepravdami a zavádějícími smyšlenkami, přestali politikařit a foukat do předvolebního ohně, ve kterém jim jde o poslanecká křesla,“ uvádí hejtman Kulhánek.

Reakce zastupitelského klubu hnutí ANO.
Vážený pane hejtmane Kulhánku, z Vaší reakce je patrné, že jste dodnes nepochopil, o co nám vlastně jde a o co jde široké veřejnosti. Tak Vám to tedy ještě jednou detailně a jednoduše vysvětlíme. Do procesu transformace bylo přihlášeno 46 projektů. A všechny tyto projekty měly být představeny veřejnosti a veřejně prezentovány. Měli s nimi být detailně seznámeni VŠICHNI krajští politici (jako zvolení zástupci obyvatel Karlovarského kraje), dále odborníci (ekonomové, zaměstnavatelé, podnikatelé, starostové a další) a v neposlední řadě i samotní obyvatelé Karlovarského kraje, kterých se tento proces dotýká a kteří v tomto kraji žijí.
Stalo se ale něco úplně jiného. Vy sám, a Vaše spřízněné duše, jste přihlášené projekty vzali, odnesli do svých pracoven a za zavřenými dveřmi a naprosto potají začali jednat. Aby to nebylo tak do očí bijící, přizvali jste si na pomoc jakési hodnotitele, které vedla soukromá firma, jež jste si ještě draze zaplatili. A tady je další problém. Nikdo neví, kolik jich bylo, jaké měli vzdělání, zda to byli vaši kamarádi, nebo kamarádi dalších radních a uvolněných zastupitelů, zda to byli lidé figurující v přihlášených projektech, lidé hájící zájmy subjektů, které podaly projekty a tak dále. Prostě nějací anonymní lidé, kteří se nějak dostali do role hodnotitele. A jména hodnotitelů jsou samozřejmě tajná. A tajný je i způsob, jak jim byly přidělovány přihlášené projekty, jestli všichni rozhodovali o všech, jestli měli předem nadiktované nějaké „politické“ zadání přes soukromou najatou firmu, která všechno řídila, jestli museli uspokojit nějaké kamarády, spolustraníky, politiky sedící ve vládnoucí koalici, jejich kamarády a tak dále a tak dále.
A z tohoto naprosto utajeného, a jak píšeme mlhou zahaleného procesu, nám na sluníčko vylezlo jakýchsi jedenáct projektů, které jsou jedinečné, nejlepší, nejlépe bodované, nejpřipravenější a pro náš kraj nejideálnější. Jenže to je opět jen pohled Váš a Vašich nohsledů. Velmi široké spektrum odborníků a obyvatel kraje ale vaše přesvědčení nesdílí a poukazuje například na nelogičnost výběru rekonstrukce hotelu Klínovec a některé další vámi vybrané projekty. A právě toto je další z mnoha důvodů, proč chceme celý proces zastavit, veřejně prezentovat všech 46 přihlášených projektů a najít shodu na jejich zařazení mezi takzvaně strategické. Náš požadavek je zcela logický, transparentní, průhledný, přehledný, jasný a pro většinu obyvatel Karlovarského kraje pochopitelný. Náš požadavek nechápete pouze Vy osobně a lidí zainteresovaní do procesu transformace, kteří si již mnou ruce a vidí milionové částky na svých účtech. Ale podstata transformace našeho Karlovarského kraje není v tom uspokojit pár svých kamarádů a známých, ale pomoci zejména ekonomice a zaměstnanosti. A to například již zmiňovaný hotel Klínovec naprosto neřeší, ale všichni dobře víme, kdo za tento projekt kope a komu tato nahrávka směřuje. A další nahrávka směrem do jednoho malého příhraničního městečka, kde většina obyvatel hnědé uhlí viděla pouze v učebnici přírodovědy je rovněž patrná.
Takže shrnuto podtrženo: opětovně Vás žádáme o zastavení celého procesu transformace, prezentaci všech přihlášených projektů, stanovení jasných a veřejně dostupných hodnotících kritérií, transparentní bodové hodnocení všech projektů a následné schválení vybraných mezi strategické Zastupitelstvem Karlovarského kraje. Pane Kulhánku, jsou to čtyři jednoduché kroky – zastavení procesu, prezentace všech projektů, transparentní ohodnocení projektů a jejich schválení zastupiteli. Je to jednoduché, snadno proveditelné a naprosto průhledné. Nyní jde jen o to, jaká je Vaše vůle a ochota být otevřený, transparentní a směrem k obyvatelům Karlovarského kraje poctivý.
A pokud jste, pane hejtmane Kulhánku, společně s vašimi radními, uvolněnými zastupiteli a dalšími politiky v koalici stoprocentně přesvědčeni, že byly vybrány ty nejlepší projekty pro transformaci Karlovarského kraje, nic neriskujete a můžete v klidu očekávat, že se i veřejnost a odborníci přikloní k Vašemu názoru a podpoří ho. Jenže pravda je  pane Kulhánku, jinde. Vy jste zalezlí v koutku a snažíte se za každou cenu potají vybrané projekty protlačit k proplacení a realizaci.
P.S: A příběh ROP Severozápad, který jste dosti neobratně zamíchal do Procesu spravedlivé transformace, začínal podobně utajeně a zamlženě, jako výběr Vašich projektů,“ odpověděl zastupitelský klub hnutí ANO Karlovarského kraje.

Reakce občana Karlovarského kraje.
„S oběma politiky se znám, Jana Vildumetzová Mračková je známá svou urputností, vytrvalostí a pracovitostí. A když se názorově neshodneme, můžeme si klidně dát kávu a dál si důvěřovat v to zásadním. Že to, co děláme je ku prospěchu všech ostatních. Kromě toho nemá na krku jediné trestní oznámení, ani zamlžené projekty s financováním, kterému rozumí jen někdo.
Naopak na Petra Kulhánka už bylo několik trestních oznámení, která místní média ututlala. Jako politik, ani jako člověk mě nikdy nepřesvědčil o tom, že je zde pro všechny občany a nepracuje jen pro vybrané skupiny lidí, kteří mu nejen politicky prospívají. Osobně panu Kulhánkovi nevěřím ani nos mezi očima. Mnohokrát mě přesvědčil o tom, že není čestný člověk. Pokud se rozhodnu vstoupit do politiky, budu se snažit, aby lidé jako je Petr Kulhánek veřejné funkce vůbec nevykonávali. Mediálních fabulací, polopravd i čistých lží má tento pán za sebou už více než dost. O mnohých odbornících, o kterých mluví jak byli vybráni v transparentních řízeních si často jako jediný z politiků tyká a úplně náhodou jsou blízko rozkulhaným  politickým názorům. Už to budí jisté pochybnosti o křišťálově čistém politikovi. Jeho chování člověka s dvěma tvářemi lze s nadsázkou přirovnat k příběhu podivného případu Dr. Jekylla a pana Hyda. “ uvedl občan s iniciálami MR.

 

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.