Hejtmanská mlha

REKLAMA

Hejtmanská mlha v procesu transformace regionu stále houstne, opozice se ale nevzdává

(Karlovy Vary, 15. 9. 2021) – Vedení Karlovarského kraje stále povýšeně přehlíží nekončící a stále hlasitější prosby odborníků, veřejnosti i opozičních zastupitelů o prezentaci všech šestačtyřiceti projektů přihlášených do Fondu spravedlivé transformace. Kraj v něm má získat 6,3 miliardy korun, jejichž rozdělení není podle opozičních politiků transparentní a férové.

„Jedná se o obrovské peníze a obrovskou šanci pro náš region. Místo široké a otevřené diskuze nad celým procesem a přihlášenými projekty je téměř vše, co se této problematiky týká utajeno a zahaleno anonymitou. Několikrát jsme doslova prosili vládnoucí koalici, aby nám byly představeny všechny přihlášené projekty a abychom se jako zastupitelé usnesli, jakým směrem se bude transformace kraje ubírat,“ vysvětluje poslankyně Parlamentu ČR Jana Mračková Vildumetzová.


Svůj nesouhlas s postupem krajské vlády vyjádřila řada politiků, která navíc požadovala, aby se proces výběru strategických projektů uskutečnil znovu a to transparentně a otevřeně, podle zákona a pravidel, aby se všemi 46 předloženými strategickými projekty byla seznámena veřejnost, starostové, podnikatelé a další partneři z území.

“Nechceme nic složitého, ani nic výjimečného.  A myslíme si, že pokud vládnoucí koalice opravdu vybrala ty nejlepší projekty, najdeme shodu a rádi jim jejich výběr podpoříme. Skutečnost je ale taková, že nám bylo prezentováno pouze jedenáct předem vybraných projektů, na kterých zdaleka nepanuje shoda a prezentace dalších pětatřiceti projektů je zakázána a vedení kraje ji odmítá,“ říká starostka Velké Hleďsebe a krajská zastupitelka Jaroslava Brožová Lampertová.

Asi největší výhrady mají opoziční zastupitelé i veřejnost k mnohamilionové rekonstrukci hotelu Klínovec, který má, tak jak na zastupitelstvu řekl Jan Horník, provozovat soukromý provozovatel! Projekt absolutně nesouvisí s těžbou hnědého uhlí, neleží v postiženém území a jeho transformační potenciál je minimálně velmi sporný.

„Doposud jsme jako zastupitelé brali veškeré otázky procesu transformace pouze na vědomí a nyní po nás chcete, abychom výběr projektů a celý proces odhlasovali. S tím absolutně nemůžeme souhlasit a žádáme vás, aby byl tento bod stažen z jednání,“ říkala na zastupitelstvu starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Zastupitel Martin Hurajčík odeslal návrhové komisi návrh na usnesení, ale než email s návrhem doputoval ke komisi, byla ukončena diskuse a proběhlo hlasování. Následné domáhání se hlasování o návrhu Martina Hurajčíka, aby celý proces proběhl znovu transparentně podle pravidel a snahy o zpochybnění hlasování ale hejtman Kulhánek smetl ze stolu.


“Částka 6,3 miliardy korun je částka všech obyvatel kraje a ne několika jedinců momentálně sedících ve vedení kraje. Je to částka, jejíž čerpání bude rozprostřeno do minimálně osmi let. A to, že byl mezi strategické projekty kraje vybrán ten na rekonstrukci Klínovce na úkor například perspektivního a jedinečného projektu Gigafactory nebo dalších projektů od měst, obcí a podnikatelů z území, které předkladají projekty s produktivní investicí zároveň s tvorbou nových pracovních míst, je bohužel od vedení kraje neuvěřitelný přehmat a doklad naprostého amatérismu a nepochopení smyslu a podstaty transformace a účelu alokovaných peněz,“ dodala Jana Mračková Vildumetzová.