SHROMÁŽDĚNÍ U PŘÍLEŽITOSTI KŘIŠŤÁLOVÉ NOCI

REKLAMA

IZRAEL ŽIJE
tradiční veřejné shromáždění u příležitosti 81. výročí tzv. „Křišťálové noci”,
nacistického pogromu na Židy
neděle 10. 11. 2019 od 14 hod. kino Drahomíra Karlovy Vary

Program:
1. Pěvecký soubor Cubitus – Žalm 150 autor: Aguiar Ernani (Brazílie)
2. Přivítání – Pavel Rubín, Mojmír Kallus
3. Zástupci Města Karlovy Vary a Karlovarského kraje
4. Mons. Jiří Majkov – generální vikář pro Karlovarský kraj
5. Pěvecký soubor Cubitus – židovská lidová píseň Shalom Aleichem
6. Křišťálová noc v Karlových Varech – stručná historie událostí
za Křišťálové noci– Mgr. Lukáš Svoboda, muzeum Karlovy Vary
7. Vzdělávací činnost ICEJ na školách – Radek Hejret
Prezentace a představení činnosti Mezinárodního křesťanského
velvyslanectví Jeruzalém
8. Pěvecký soubor Cubitus – židovská lidová píseň El Haderech
9. Rachel Alon Margalit – Placzkovi kluci tlumočí Mojmír Kallus
David a Joe Placzkovi se narodili v tehdejší Palestině počátkem dvacátých let
minulého století. Jejich matka Tekla pocházela z Německa a otec Vítězslav z Čech.
Oba byli mladí sionisté. Oba bratři v průběhu století zakusili na vlastní kůži lidskou
dobrotu i lidské zlo, hrůzy války i radost ze svobody a nezávislosti, lásku k ženě,
oddanost ideálu, silný příběh uzdravení a pozoruhodné hříčky osudu.
10. Pěvecký soubor Cubitus – židovská lidová píseň Osse Shalom Bimromav
11. Časosběrný dokument – Ze současného života ŽOKV
12. Závěr – Pavel Rubín, Mojmír Kallus
13. Pěvecký soubor Cubitus – Hatikva
změna programu vyhrazena/vstup volný