14. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Skandály v Kulhánkovo koalici pokračují

Opozice bije na poplach. Projídači veřejných rozpočtů mají žně. Bezbřehé rozdávání z peněz občanů po vzoru vyrabovaných Karlových Varů se přesouvá na Karlovarský kraj. Z krajského koaličního slepence se ozývá stále hlasitější mlaskání. Před volbami Kulhánek hlásal, že úředníky kraje vnímá jako odborníky, ale už po desetiměsíčním rozkulhaném vládnutí si hned s několika stanovisek krajských odborů udělal fíkový list, aby politicky na sílu protlačil další projídání veřejných peněz proti všem.
REKLAMA

Opozice bije na poplach. Projídači veřejných rozpočtů mají žně. Bezbřehé rozdávání z peněz občanů po vzoru vyrabovaných Karlových Varů se přesouvá na Karlovarský kraj. Z krajského koaličního slepence se ozývá stále hlasitější mlaskání.

Před volbami Kulhánek hlásal, že úředníky kraje vnímá jako odborníky, ale už po desetiměsíčním rozkulhaném vládnutí si hned s několika stanovisek krajských odborů udělal fíkový list, aby politicky na sílu protlačil další projídání veřejných peněz proti všem.


Vládnoucí koalice opět ukázala jak chutná moc a jak s jídlem roste chuť

(Karlovy Vary, 21. 9. 2021) 

Desetiměsíční vládnutí politického slepence v Karlovarském kraji opět poodkrylo hlavní cíl svého vládnutí. Tím totiž není práce pro kraj a snaha posunout ho kupředu, ale snaha zajistit sebe, své kamarády a známé. A to samozřejmě nejlépe z peněz krajského rozpočtu.

„Chcete-li příklad absolutního pohrdnutí vším, co patří k politické kultuře, podívejte se do Karlovarského kraje. Tady se radní Robert Pisár rozhodl připravit změny v Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb pro rok 2022. Proti těmto změnám se ale postavili odborníci z několika krajských odborů a nedoporučili je schvalovat,“ vysvětluje krajský zastupitel Petr Kubis s tím, že proti byl Odbor interního auditu a kontroly, Finanční odbor, Odbor legislativní a právní a Krajský živnostenský úřad.

„Všechny tyto odbory nedoporučily ke schválení Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2022 včetně jeho příloh a navíc konstatovaly, že navrhovaný výpočet pro rozdělení dotací je netransparentní a je vůči některým poskytovatelům sociálních služeb diskriminační,“ doplňuje krajský zastupitel.

Podle jeho dalších slov je ale na tomto místě důležité zmínit, že právě předkladatel Robert Pisár, který je nyní politik na plný úvazek, byl ještě před nedávnem jako ředitel sociální služby Pomoc v nouzi a zároveň předseda Krajské asociace poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji příjemcem krajských dotací a stejně je na tom například i spolutvůrce návrhu Pavel Bráborec, jehož Mateřídouška rovněž patří do sítě příjemců krajských dotací.

I přes výše popsané byl materiál předložen zastupitelům jako rozšířený bod na stůl. Ti opoziční logicky žádali stažení daného bodu z programu jednání a přepracování celého Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb pro rok 2022 do podoby, která bude pro jednotlivé krajské odbory přijatelná a akceptovatelná a především transparentní.

„Jenže naše snaha byla již poněkolikáté přehlédnuta a materiál byl bez větších problémů a skrupulí schválen a odhlasován většinovou koalicí. Tento postup rozhodně není správný a rozhodně zde došlo k zásadnímu precedentu, kterým je nerespektování názorů a doporučení odborníků z řad zaměstnanců krajského úřadu. Jednotlivé odbory krajského úřadu, jsou totiž odborným aparátem, který zajišťuje podklady pro rozhodnutí politiků a právě tito úředníci mají garantovat zákonné, transparentní a rovné nakládání s veřejnými prostředky kraje,“ pokračuje Petr Kubis.

Vládnoucí koalice poskládaná z mnoha politických subjektů dokázala všem obyvatelům Karlovarského kraje, že si může navrhovat a schvalovat co chce a co si takříkajíc zamane. Z pohledu Karlovarského kraje se ale jedná o velmi nebezpečnou skutečnost, která se může kdykoliv opakovat a tato chuť po neomezené politické moci se může stupňovat úplně stejně jako částky, které budou různě odtékat a protékat krajem a jeho organizacemi.

„Jsme opravdu doslova šokováni tím, že vedení kraje předvedlo. V tomto případě se totiž zdaleka nejedná pouze o nerespektování opozice a jiného politického názoru, tady se jedná o nerespektování odborníků na danou problematiku, právníků a dalších zaměstnanců úřadu. Navíc se nejedná o pochybnosti jednoho, ale hned několika odborů, kteří mají o dané problematice detailní přehled,“ konstatuje krajský zastupitel a dodává: „Nevím, zda se někdy v historii stalo, aby Rada kraje předložila materiál do zastupitelstva s vědomím, že s jeho zněním nesouhlasí několik odborů. Je nutné si uvědomit, že politici přicházejí a odcházejí a každá takto prosazená změna takzvaně na sílu, nemá jistotu trvání, zejména, není-li s ní ztotožněn krajský úřad. Navíc v materiálu chyběla jakákoliv  ekonomická rozvaha schválených změn, která by objasnila zastupitelům případné finanční dopady do rozpočtu Karlovarského kraje, případně krácení státní dotace v neprospěch některých poskytovatelů sociálních služeb. A to rozhodně nepřispěje k nediskriminačnímu prostředí, jasným pravidlům financování a stabilitě v sektoru poskytovatelů sociálních služeb.“

 

zdroj: opoziční klub zastupitelů Karlovarského kraje


Jaké jsou výsledky vlády politického turisty Petra Kulhánka (KOA, TOP 09, STAN…) v Karlových Varech po osmi létech?

Dnes je v Karlových Varech dokonale vyleštěné dno městské pokladny. Peníze nejspíš nikdo neukradl, ale sprostě rozdal svým kamarádům  a politickým příznivcům v nekonečném kolotoči neinvestičních dotací. Karlovy Vary bilancují s dluhy ve výši 800 miliónů korun, které z větší části podpírají dlouhodobě zanedbávanou infrastrukturu města. Opravy mostů a další havarijní stavy infrastruktury zahnaly městské finance do dluhů, které budou občané města splácet do roku 2035. Po Kulhánkovo osmiletém projídání veřejných peněz nezůstalo v Karlových Varech z hola nic.

Za hlasitého potlesku místních médií celých osm let spravoval městské finance politik Petr Kulhánek, který pro politickou moc byl vždy ochoten zajít mnohem dál než kdokoli jiný.

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.