Skončí po 150 letech Dobrovolní hasiči v Karlových Varech

REKLAMA

HASIČI BIJÍ NA POPLACH

Hendrich Mattoni

Zatím co všechna města a obce v České republice všemožně podporují spolkový život ve svých městech, městysech i malých vískách, kde často už nefunguje ani hospoda, je Sbor dobrovolných hasičů jediným fungujícím spolkem, který pomáhá každému, kdo to potřebuje. Kromě toho je právě Sbor dobrovolných hasičů jeden z nejstarších spolků s dlouholetou tradicí, který pomáhá vychovávat budoucí hasiče. Práci s mládeží, kterou hasiči dělají, ocení mnoho rodičů.

Karlovarští radní vždy respektovali tradice a zvyky občanů města, často byli i politici právě členy Sboru dobrovolných hasičů. Být dobrovolným hasičem byla čestná práce pro celou obec. Hendrich Mattoni byl jedním z nich.

Současní politici, ale hasičům nepřejí. Protože se nálady u občanů jitří už nyní a z radnice lezou “pravdivé informace” jako z chlupaté deky, zveřejníme zatím tiskové zprávy místních jednotek dobrovolných hasičů.

Vrchní velitelkou je primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Doufejme, že zvítězí zdravý rozum a naše politiky nenapadne, šetřit tímto způsobem dál. Například na Městské polici, Domovech pro seniory, Knihovně, Školách a dalších institucích města, které peníze nevydělávají.

Politici v Karlových Varech doposud všechny peníze vždy”smysluplně” jen rychle utratili. Z privatizací za stovky milionů po politicích nezbylo v pokladně města zhola nic.


HASIČI BIJÍ NA POPLACH

TISKOVÁ ZPRÁVA SDH KARLOVY VARY – STARÁ ROLE

Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Roli byl založen v roce 1873 a již tedy bez mála 150 let
sídlí na stejné adrese. Stejně, jako kdysi i dnes pomáháme lidem nejen našeho města
v různých krizových situacích. Kdykoliv město pořádá nějakou akci a potřebuje požární
asistenci vždy ochotně vyhovíme. Pořádáme sportovní a kulturní akce, jezdíme do škol a
školek na preventivní přednášky a ukázky techniky. Reprezentujeme naše město nejen na
republikových akcích, ale i za hranicemi naší země. V neposlední řadě vedeme kroužek
Mladých hasičů, kde v současné době máme 22 dětí. To vše děláme dobrovolně a v podstatě
zdarma ve svém volném čase.
Za dlouhých 150 let náš sbor zažil různé režimy a různé vlády. Všechny ty léta jsme přežili,
protože každá vláda si uvědomuje, že hasiči ač dobrovolní jsou prostě v každé obci, nebo
městě zapotřebí. Za minulého vedení města jsme dostali dotaci na nákup požární stříkačky
ve výši 150.000,-Kč. pro naše Mladé hasiče a spolupráce byla naprosto v pořádku. Navzájem
jsme si vycházeli vstříc. Bývalému vedení tak patří naše díky.
O to víc smutné je, jak se k nám staví nynější vedení. Z města jsme dostali v podstatě nůž
na krk. Buď budete platit za energie spotřebované v hasičské zbrojnici, nebo si hledejte jiné
sídlo. Každý člen výjezdové jednotky je samozřejmě členem sboru dobrovolných hasičů a
někteří ještě vedou kroužek Mladých hasičů. Svůj volný čas jsme zasvětili hasičině. Běžná
praxe u jiných sborů napříč celou republikou je taková, že sbory za hasičskou zbrojnici neplatí
vůbec nic, nebo symbolickou 1,-Kč. V roce 2016 jsme měli zaplatit 57.473,- Kč a v roce 2017
částku 28.272,-Kč. Obě částky nám byly následně prominuty. To však neplatí s novým
vedením města.
Nezbývá nám než se ptát čím jsme si zasloužili takový přístup od města ? Půjde město o
žebrácké holi, když z hasičů nevyždímá pár desítek tisíc ? Není za vším něco jiného ?
Nevyženeme hasiče elegantně pro neplacení energií a pozemek na kterém cvičí nejen
výjezdová jednotka, ale trénuje i mládež a koná se na něm mezi lidmi a hlavně dětmi každý
rok oslava MDD, neprodáme tento pozemek nějakému zámožnému podnikateli ? Nechce si
tady někdo na úkor hasičů hezky přilepšit ?
Je nám z toho všeho smutno. Máme naše město Karlovy Vary rádi, ale za současného stavu
věcí litujeme, že Stará Role není samostatnou obcí, jako kdysi. Doufáme však i nadále, že
zdravý rozum zvítězí nad cinkáním zlaťáků.

Za sbor dobrovolných hasičů Karlovy Vary – Stará Role starosta : Daniel Mareš
náměstek starosty : Jan Špatný


HASIČI BIJÍ NA POPLACH

Hasiči města Karlovy Vary

JSDH Karlovy Vary – Tašovice                                                                                                                                                                                                   

Vzhledem k nastalým událostem minulých dnů vydáváme toto prohlášení, protože dva jsou více slyšet než jeden:

První organizovaný dobrovolný hasičský spolek na území města Karlovy Vary vznikl v říjnu 1863, velitelem byl Heinrich Edler von Mattoni. V tomto období panovala tzv. zlatá doba pro město a jeho občany a lázeňské hosty. Byla to doba, kdy si město vážilo jakýchkoli občanských spolků. Dnešní doba již taková není. Dnes máme rok 2019 a pokračovateli dobrovolného hasičství na území města Karlovy Vary jsou dvě jednotky a to v Tašovicích a ve Staré Roli. Tyto jednotky jsou zřizovány městem na základě zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (PO). Obě spadají do kategorie JPO III, což znamená, že vyjíždějí do 10 minut od vyhlášení poplachu a zasahují i mimo území zřizovatele (mimo území města Karlovy Vary).

Mimo základní poslání naší jednotky – což je chránit životy a zdraví obyvatel a chránit jejich majetek před požáry, poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech a živelních pohromách, plní jednotky úkoly i na poli civilní obrany, ochrany obyvatelstva a nouzového přežití. Výčet našich úkolů a činností je velmi široký. Hasiči dnes zasahují prakticky u každé nenadálé události.

Proto nás velmi mrzí a dlouhodobě trápí tolik chybějící podpora ze strany vedení města. Dobrovolnou práci, kterou pro město a občany tohoto města každoročně s nasazením vlastního zdraví odvádíme, děláme srdcem a proto, že nám okolí není lhostejné. V rozhodování o finančních záležitostech města jsme bohužel až ti poslední, ale jakmile se něco na území města stane, tak jsme ti první, koho volají. Pro úplnost uvádíme, že toto přehlížení, respektive nečinnost města trvá mnoho let a není to jen současným vedením města, ale i tím minulým a předminulým.

I přes veškerá úskalí jsme optimisté a stále věříme v lepší zítřky.

Za Jednotku sboru dobrovolných hasičů Karlovy Vary – Tašovice

Michal Giertl

Velitel jednotky

Michal Klapuch

Zástupce velitele jednotkyBudeme pátrat u “pravdomluvných” politiků.

Co je pravou příčinou?

Má někdo zálusk na zajímavý  městský pozemek?


3 thoughts on “Skončí po 150 letech Dobrovolní hasiči v Karlových Varech

  1. Držím vám palce ať vám to dopadne dobře to si neváží město hasičů dnes už hasiči jen nevyjíždí k požárům ale dělají záchranáře ať na silnicích tak živelných pohromách.Nenechte si to vzít před si nějaká manažérka Ano do toho by neměla rozhodovat napište to premiérovi jak jeho lidé pracují proti lidem kteří pomáhají a vychovávají naši mládež.A vaši zastupitelé již nevolte potřebují vyházet z oken.Jsem již u hasičů 54let a naše město jak může tak podporuje každý spolek a hlavně kde se vychovává mládež.Ať se p.zástupci styďí a vůbec jestli to chtějí pro nějakého prominentního hajzla. V naší republice máme jich dost ale nesmíme si to nechat líbit Držte se byla by škoda zrušit takovou dlouho dobou organizaci.

  2. JSEM ZVĚDAVÁ, KDO SI KOUPÍ TEN PĚKNÝ POZEMEK A BÝVALÁ ŘEDITELKA PUPPU AŤ ODEJDE Z MĚSTA PRYČ, TOHLENTO JE DALEKO PŘES ČÁRU

  3. To není možné, manažerka z hnutí ANO se chová, jako by město patřilo jí. Všichni politici by měli dělat pro lidi a ne lidi pořád a dokolečka srát. Ať táhnou do pr*ele. Už toho máme dost…

Comments are closed.