25. července 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Sokolovská chemička bude investovat do ekologie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

REKLAMA

Synthomer bude investovat do likvidace odpadních vod a do nového tepelného zdroje 

Vedení skupiny Synthomer v Londýně schválilo dvě významné investice, které budou realizovány v závodě Sokolov.

První investice se týká nové jednotky zpracování odpadních vod.

Projekt umožní postupné změny v ekologickém nakládání s odpady, zejména s důrazem na odpadní vody. Odpadní vody vyčištěné pomocí nové technologie se přirozeně vrátí zpět do řeky, což je v době změny klimatu a neustálých diskuzí o budoucí dostupnosti vodních zdrojů významné. Nová technologie přispěje také významně ke snížení uhlíkové stopy sokolovského závodu. Tento projekt přinese omezení produkovaného množství CO2 o cca 1 400 tun ročně.

Tento projekt za zhruba 15 milionů Kč bude realizován v příštím roce.

Nové jednotka bude využívat technologii koagulace a flokulace, kdy jemné částečky polymerů ve vodě jsou pomocí přídavku pomocných látek shluknuty do větších částic a následně odděleny od vyčištěné vody filtrací.

Kromě finanční úspory zajistí nová jednotka také nemalé omezení emisí oxidu uhličitého a umožní případný budoucí růst kapacity výroby disperzí v Sokolově.

Druhou investicí je příprava vybudování nového provozu Energetiky v Sokolově:

V pondělí 23.listopadu obdržel závod Sokolov od vedení skupiny Synthomer „zelenou“ provést první krok k připravovanému záměru přechodu na zemní plyn, který přinese výraznou úsporu produkce CO2. Byl schválen investiční rozpočet na zpracování projektové dokumentace náhrady stávajícího uhelného zdroje plynovým. Schválený rozpočet činí více než 3 miliony Kč.

Schválení obou strategických investic potvrzuje záměr skupiny Synthomer budovat a rozvíjet výrobu v Sokolově s hlavním důrazem na bezpečnost a ekologii.

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.