Svěcení pramenů

REKLAMA

Karlovy Vary -Dne 6.května 2023 od deseti hodin se uskutečnilo tradiční svěcení pramenů.

Na Mlýnskou kolonádu přijel posvětit karlovarské prameny černoch Nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Od roku 2008 je arcibiskupem. Pochází z Kanu v Nigerii.

Doprovázeli ho karlovarský děkan páter Miroslav Fuksa, dále excelence monsignor František Radkovský emeritní biskup Plzeňský, jeho milost Josef Šedivý velmistr a generál Rytířského řádu křížovníků z červenou hvězdou. Všechny přítomné přivítala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, zahájila svěcení pramenů a slavnostní zahájení sezóny 2023.

Vzdala holt a poctu zakladateli Karlovarského města Karlu IV. a přírodnímu bohatství, které v Karlových Varech jsou. Zároveň poděkovala za dlouholeté přátelství a partnerství zástupcům města Baden Baden. Dále letos bylo zahájení karlovarskými léčivými prameny pitná kůra, kterou se zúčastnilo 700 občanů z Karlových Varů. Tato pitná kůra by se měla opakovat na podzim.

Po slovech primátorky začalo svěcení pramenu, dále pokračovalo se od Mlýnské kolonády až k vřídlu. Akce se účastnilo mnoho lidí, kteří se přišli podívat.