U Lubence došlo na převedení provozu

REKLAMA

Pokračující výstavba dálničního obchvatu Lubence přinesla řidičům další nezbytnou úpravu provozu, během níž byla doprava ze stávající I/6 převedena na nově vybudovanou trvalou přeložku.Ta je vedena po mostě nad budoucí D6.

A právě kvůli její dostavbě se musela nynější trasa I/6 před Lubencem (ve směru od Karlových Varů) převést na novou komunikaci (budoucí II/606).V průběhu září byl provoz převeden také na opačném konci stavby. Tam I/6 vedla po provizorní přeložce. Most nad budoucí D6 byl však v tomto místě (u pečovatelského domu) dokončen, takže byla doprava přesměrována na nový nadjezd. Úsek D6 kolem Lubence v délce bezmála 4,9 km bude dokončen v příštím roce. Obchvaty obcí výrazně zrychlí cestování, a v neposlední řadě se očekává i zvýšení bezpečnost a nižší nehodovost. Díky náročným obchvatům zastavěných částí s nájezdy a složitou infrastrukturou bude napojení na souvislé úseky už jen finální částí dostavby, jejíž dokončení se plánuje do budoucna.