22. května 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Veřejné projednání dopravního generelu města 8. října

REKLAMA

Statutární město Karlovy Vary oznamuje, že veřejné projednání dle §10f zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) návrhu koncepce

„Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary“ a posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA)
se uskuteční
ve čtvrtek 8. 10. 2020 od 15:00 hod. v Lidovém domě Karlovy Vary, Školní 358/7, Karlovy Vary, Stará Role.

  • Upozorňujeme účastníky veřejného projednání na nutnost dodržovat aktuální mimořádná opatření v souvislosti s epidemiologickou situací, především používat ochranné prostředky dýchacích cest, například roušku.

Návrh koncepce je dostupný na webových stránkách

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_KVK013K
https://kvprojekty.cz/plan-udrzitelne-mestske-mobility-a-generel-dopravy
https://mmkv.cz/cs/dokument-plan-udrzitelne-mestske-mobility-generel-dopravy

zdroj:mmkv.cz

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.