Učitelé vstoupili stávkové pohotovosti, náměstek Klsák opět nic nevyřešil

REKLAMA

Po téměř devítiměsíčním příběhu, který obsahuje mnoho indicií, podnětů, stížností většinou směrovaným na jedinou osobu, ředitelku ZŠ Komenského Preňkovou. Po mnoha konkrétních stížnostech, které napsali nejen nespokojení rodiče, ale i většina pedagogů se zdá, že celá kauza opředená i nehospodárným nakládáním s veřejnými prostředky bude zametena pod koberec.

Ani primátor Kulhánek, ani náměstek Klsák (oba KOA) se za celou dobu nezasadili o jasné vyřešení problémů mnoha nespokojených rodičů a pedagogů, spíš asi trpělivě čekají až vše vyšumí, ale učitelé oznámili všem zastupitelům, že vstupují do stávkové pohotovosti a tak vše začíná na novo.

Naše redakce zjistila, že ředitelka Preňková již od samého počátku opakovaně navštívila primátora Kulhánka, ale v jeho programu, který zveřejňuje na stránkách města tyto schůzky nenajdete, rychle se vše ztratí a hned další týden vše přemaže, vskutku originální přístup. A náměstek Klsák?, ten místo řešení celé věci obíhá v převleku za Karla IV. jednu akci za druhou k jeho 700 letému výročí, už toto jasně ukazuje, jaký má skutečný zájem celou záležitost vyřešit.

Když se podíváme na další dopis zklamaných pedagogů, hned na jeho začátku zasvítí číslo 53, to je počet odejitých pedagogů za dobu působení Preňkové ve funkci ředitele, z toho je šest zástupců ředitele. Když srovnáme fluktuaci s ostatními základními školami v Karlových Varech za srovnatelné období, dojdeme k číslovce 14.  Naprosto alarmující je statistika, která vypovídá o tom, že ředitelka vyhazuje pedagogy jak na běžícím pásu a to spíš celý systém soustavně destabilizuje, vytváří strach v pedagogickém sboru a soustavně rozkládá systém vzdělávání. Personální rozvrat, o kterém píší mnozí stěžovatelé, ale zejména jeho dopady asi nejsou dostatečným argumentem ani pro Klsáka, ani pro Kulhánka.

Preňková do dnes nevysvětlila podezření s machinací s veřejnými prostředky na pobytu v přírodě, duplicitní pracovní poměr školníka, kde vyplatila během roku okolo stopadesáttisíc korun v rozporu s právními předpisy, desítky odešlých pedagogů a jejich zástupců, výběrová řízení na dodávku nábytku a interaktivních tabulí, neřešení výchovných problémů žáků na podnět učitelů, neprůhledné hospodaření s prostředky z fondu SRPDŠ, porušení povinností ke Školské radě a další.

Vstup učitelů do stávkové pohotovosti po téměř devíti měsících neřešení a zametání všeho pod koberec je vizitkou náměstka Klsáka a jeho stranického kolegy primátora Kulhánka.

Nejsmutnější na tom je, že rodiče žáků v mnoha případech zvažují, že jejich děti ze školy odejdou, do prvních tříd se hlásí čím dál, tím méně dětí, asi ani tento argument u radních neobstojí.

Na druhé straně jiné ZŠ v Karlových Varech zřizují nové třídy.