22. května 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Úřad prošetří hospodaření karlovarské ČSSD

KVListy fotokoláž

REKLAMA

Karlovy Vary – Výrazný odliv členů ČSSD v Karlových Varech a kritika praktik vlivných kmotrů se krom prošetřování vlastními kontrolními orgány strany dostala přes hranici orgánů veřejné moci až na Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

V Karlových Varech byl médii už po několik let odhalen jako vlivný řadový člen ČSSD.

„Adam Šlechta. Karlovarský podnikatel, který je šedou eminencí sociální demokracie. Nemá zájem o veřejné funkce a ani nezastává žádné oficiální funkce uvnitř ČSSD. Má ale vliv na rozhodování předsedů místních organizací, a tím pádem na celou členskou základnu na Karlovarsku“ konec citátu z roku 2015 z iDNES…

Nespokojené členy ČSSD trápí odchod mnoha osobností, které zastávaly postoje sociální strany na radnicích i hejtmanství. Podle bývalých členů ČSSD stojí za odchodem mnoha vysokých politiků, kteří byli pro ČSSD velkým přínosem, ale příliš nenaslouchali často nemravné návrhy místních bossů quasi proslulých intrik/praktik vévody a kardinála de Richelieu. Ti ovlivňovali prostřednictvím stranických aparátčíků, často s trestní minulostí politické struktury, které je následně pro neposlušnost vždy na povel politicky likvidovali a na jejich místa dosazovali nové, nezkušené, poslušné ovečky. Čerstvé ovce nic netušíc o své budoucnosti se podvolovaly vlivným kmotrům až do fáze své nezadržitelné porážky.

Karlovarská ČSSD je typickým příkladem vládnutí pošetilosti mocných, kde se řízené „zábavné beztrestnosti“, vůbec meze nekladou. Čím houšť, tím samozřejmě pro závadovou partu karlovarské ČSSD lépe..

V posledních létech v dobách vlád ČSSD na kraji kromě mnoha kauz za zvláštních situací ČSSD opustila celá řada  členů i úspěšných politiků, kteří nesli svou kůži na politické tržiště například :

  • bývalý starosta Nejdku Ing. Vladimír Benda, bez politické příslušnosti
  • bývalý starosta města Ostrov a dnešní vítěz voleb Bc. Pavel Čekan dnes HNMRM
  • bývalýhejtman Karlovarského kraje a následně poslanec PSPČR PhDr. Josef Novotný, bez politické příslušnosti
  • starosta obce Březové Mgr. Martin Gruber, DiS., bez politické příslušnosti
  • bývalý náměstek primátora Karlových Varů Bc. Michal Riško, DiS., bez politické příslušnosti

Na straně druhé se v mnoha  politických kauzách  v zákulisí objevují stejně obehraná jména/ poslušné ovce, která v ČSSD demokraticky nevládnou, ale dlouhá léta ji prostřednictvím často bezcharakterních metod, jakožto našeptávači, kteří ČSSD fakticky ještě ovládají. Bohužel tyto političtí pacienti jejich cíle mnoho dobrého a slušného pro politiky a vůbec ne pro občany, natož voliče zdaleka již nepředstavují.

Poslední volební výsledky ČSSD v roce 2018 do komunálu byly skutečnou pohromou, která byla reprezentována více loajálními, ale za to již zcela okoukanými politickými odpadlíky.

Stížnost za mnoho nespokojených, minulých i současných členů ČSSD odeslal autor níže uvedený, který obludné praktiky uvnitř ČSSD popsal, jako dnes i hospodaření se stranickými penězi.

Poslední zfalšování schůzí, politických konferencí, které musely být zrušeny, nařídilo vedení ČSSD je opakovat, ale ani v jednom případě vedení socialistů nevyvodilo žádné důsledky z podvádění a falšování podpisů na vnitrostranických dokumentů zaznamenaném v přímém přenosu na zvukovém nosiči dle platných Stanov ČSSD. Schůze byly pokrytecky v tichosti zopakovány opět tzv. na sílu za účasti vlivných pod jejich kuratelou.

Proč se nic stále neděje? Jak to, že nejsou ještě kmotři/lotři vyloučení?

Mocní nechtějí kandidovat, záměrně unikají pozornosti veřejnosti a médií, ale za to jsou tiše zavrtaní v kontrolních orgánech strany, ve volebních komisích, kde za zády všech dál realizují své plány se stranickými figurkami na politické šachovnici. Každý je tak předurčen po odvedení politické práce k rychlému odchodu z politiky v lepším případě  jen se zavirovaným jménem, nebo politicky popraven v propadlišti dějin, jako například v kaze typu ROP Severozápad.

Není ani žádným překvapením, že v ČSSD na Karlovarsku je do dnes mnoho bývalých komunistů i členů StB.

Výsledkem dalšího skandálu v karlovarské ČSSD byl odchod jedné třetiny opovržených členů.

Kmotři ve vystřílené karlovarské ČSSD opět skálopevně, bezostyšně až zarputile zůstávají. Že by neznali ani význam slova SEBEREFLEXE?? Asi vyčkávají, že se volební vlna tsunami rychle přežene a zase přijdou brzy lepší časy.

Odeslal níže uvedený autor článku, který popsal obludné praktiky uvnitř ČSSD, jako dnes i vnitrostranické hospodaření.

Mgr. Zdeněk Vikor, vr

Obsah dokumentů prokazující ostudné praktiky v karlovarské ČSSD má redakce k dispozici.

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.