22. května 2024

zprávy z Karlovarského kraje

V Císařských lázních vznikne sál pro symfoniky

Už jen fakt, že zřizovací listina hovoří o malém lázeňském orchestru jasně naznačuje, že v chudých a zadlužených Karlových Varech se za poslední roky nezisková kultura rozbujela do rozměrů, na které už nestíhají místní obyvatelé vydělávat a ukojit stále rostoucí nároky politicky organizovaných muzikantů v hnutí Karlovarská občanská alternativa hejtmana Petra Kulhánka.
REKLAMA

Současná krajská koalice chce nechat vybudovat v objektu Císařských lázní koncertní sál pro karlovarské symfoniky.

Už jen fakt, že zřizovací listina hovoří o malém lázeňském orchestru jasně naznačuje, že v chudých a zadlužených Karlových Varech se za poslední roky nezisková kultura rozbujela do rozměrů, na které už nestíhají místní obyvatelé vydělávat a ukojit stále rostoucí nároky politicky organizovaných muzikantů v hnutí Karlovarská občanská alternativa hejtmana Petra Kulhánka.

Pro zadání zakázky politici využijí prvky mechanismu takzvaného Design & Build. Společnost, kterou koaliční politici vyberou, tak zajistí kompletně od vypracování projektové dokumentace, až po výrobu a montáž vestavby koncertního sálu.

Z Kulhánkovo novátorství mnohé odborníky mrazí

„Nyní tak můžeme vyhlásit veřejnou zakázku formou Design & Build, tedy sloučeného projektování a celé realizace,“ uvedl pro idnes.cz s populistickým alibismem hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (KOA).

Firma bude mít prý o to snadnější pozici, že projekt už existuje. Za 20 milionů ho nechalo vypracovat město, ne náhodou opět pod vedením politika Kulhánka, který osm let držel politickou moc v Karlových Varech a je zodpovědný za současný, velmi neutěšený stav města.

Design-Build je způsob zadávání výstavbových projektů pro dopravní infrastrukturu, tak pro pozemní stavby. Pro tuto dodací metodu je příznačná odpovědnost za projektovou dokumentaci na straně zhotovitele, přičemž objednatel specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další, například výkonová kritéria plnění. Jedná se o smlouvu s paušální cenou bez výkazu výměr. Při použití metody Design-Build může objednatel přesněji předvídat cenu i lhůtu pro dokončení, které jsou pro osobu neznalou projekční činnosti hrou tak trochu na slepou bábu. Přestože zhotovitel na sebe bere větší riziko v souvislosti s projektovou dokumentací, pro úspěch projektu je třeba optimálního rozdělení rizik podle principu: riziko nese ta strana, která ho dokáže lépe řídit.


NÁZORY A KOMENTÁŘE

Už z pohledu samotného zadání je nestandardní , že nový výherce veřejné zakázky bude muset pracovat v rozdělaném díle. Nejedná o čisté zadání zakázky formou Design & Build, která spočívá v tom, že dodavatel udělá vše od A do Z na klíč. Právě v této formě chaosu je skryto netransparentní prostředí, které může nahrávat těm, kteří jsou detailně seznámení s předestřeným projekčním řešením, na něž se musí správně navázat. Když pomineme otázku památkové péče, tak další problém mohou být autorská práva, kde muže být ukryto mnoho dalších otazníků, které nejsou úplně běžnou formou čistého a transparentního zadání veřejné zakázky za peníze daňových poplatníků. Spíš mohou nastat situace, které budou ukazovat na zadání pro konkrétního uchazeče.

„Láska“ politika Kulhánka k neziskovým a neinvestičním projektům v dobách, kdy město nemělo na opravy vlastního majetku a nutné investice výrazně prohloubila vnitřní dluh.  Dlouhodobě nebyly realizovány důležité opravy, které následně často dovedly situaci až k havarijním situacím. Politik Kulhánek každoročně navyšoval peníze, které spolykaly neziskoví příjemci v řádech statisíců na úkor jiných městských organizací dlouhých osm let. Za tu dobu narostl rozpočet neziskového KSO o mnoho miliónů, které hudebníci vždy blesku rychle zkonzumovali, aby další rok opět hospodařili s mínusem a město jim za hlasitého vřískání dolilo další milióny navíc z kapes daňových poplatníků.

Jedním z důvodů preferování KSO hnutím KOA  je nevídané zpolitizování této neziskové organizace.

Mezi nestranickými členy KSO, kteří vnímají umění jako svobodné povolání se od dob vlády politika Kulhánka objevují ti, kteří jsou politicky angažováni právě v hnutí KOA, které politik reprezentuje a tak se automaticky stávají voliči hnutí KOA a politickými vazaly, kteří si nárokují další a další veřejné peníze navíc.
Mnozí jsou dnes přímými svědky situace, ukazující vlivy úzce zainteresovaných zájmových skupin v tom nejhorším světle, kdy na úkor neproduktivních organizací žijících ryze z veřejných peněz, trpí všichni ostatní, kteří je ze své závislé činnosti přímo, či nepřímo dotují prostřednictvím daní umění z pokladny malého města se stále nižším počtem obyvatel.
Koncertní sál pro karlovarské symfoniky je to, co KSO nutně potřebuje ve chvíli, kdy v malém lázeňském městě nabobtnalo z malého lázeňského orchestru  do rozměrů velikého hudební tělesa, které je často vyživováno z rozpočtu státu nebo velikého města.
Politické zájmy malé skupiny lidí v Karlových Varech vítězí nad zájmy většiny obyvatel města, kterým se za vlády politika Kulhánka výrazně zhoršila kvalita života, a proto každoročně po desítkách opouští Karlovy Vary za studiem, za prací nebo za profesionální kulturou vyššího formátu,  než je okresní přebor.
Součástí mediální hry s občany je i to, že novináři často neinformují  občany kraje o dalších miliónech, které rozmary úzké skupiny politických vazalů potichu vytahají ze společné krajské pokladny nad rámec probíhající rekonstrukce.

Kulhánkovi politici nikdy nepřinesli občanům prokazatelnou produktivní investici, která by byla schopná krmit nenasytné hudebníky a mnoho dalších neinvestičních projektů, kde ve velké míře působí jeho političtí souputníci a vazalové s nálepkou hnutí KOA.


Jak hodnotil rozkulhanou práci prezident Zeman v roce 2019 při šesté návštěvě Karlovarského kraje.
Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.