20. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

V Karlovarském kraji se lidem příliš spokojeně nežije

místo pro život 2018

REKLAMA

Ve srovnávacím výzkumu Místo pro život 2018 Karlovarský kraj skončil až třináctý

Nejvíce, i když i v tomto ohledu při celorepublikovém srovnání výrazně podprůměrně, si obyvatelé Karlovarska cení životního prostředí, v němž žijí. Toho, s čím nejsou vůbec spokojeni, je však mnohem více. Především se jim nelíbí pomalý rozvoj infrastruktury, občanská společnost v jejich očích také pokulhává, o nic lepší to v regionu není s bezpečností. A to není vše! Ze všech krajů České republiky hodnotí vůbec nejhůře pracovní podmínky, zdravotnictví a sociální síť, ale také péči o děti a možnosti vzdělávání. Prostor na zlepšení je v Karlovarském kraji podle místních opravdu veliký. Tvrdá data ukazují, že k těm lepším stránkám regionu patří konkrétně druhý nejvyšší podíl zeleně v České republice a ze všech krajů nejmenší produkce podnikového odpadu. Kraj má co zlepšovat zejména v oblasti pracovního trhu. Vůbec nejnižší mzdy, nejvyšší dlouhodobá nezaměstnanost, k tomu je třeba připočíst výsledky v dolní polovině žebříčku ve všech dalších ukazatelích o zaměstnanosti.

VÝSLEDNÉ POŘADÍ KRAJŮ ZA ROK 2018

 • 1. Královéhradecký kraj
 • 2. Zlínský kraj
 • 3. Hlavní město Praha
 • 4. Jihomoravský kraj
 • 5. Kraj Vysočina
 • 6. Liberecký kraj
 • 7. Jihočeský kraj
 • 8. Plzeňský kraj
 • 9. Pardubický kraj
 • 10. Olomoucký kraj
 • 11. Moravskoslezský kraj
 • 12. Středočeský kraj
 • 13. Karlovarský kraj
 • 14. Ústecký kraj

Srovnávací výzkum Místo pro život už osmým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život nabízí veřejnosti možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.

Nejvíce doplácí občané kraje, krom citovaných problémů na nezvykle agresivní politické prostředí, které prorůstá se svým politickým bojem především do mediálních proklamací, než fakticky vykonává práci pro rozvoj spokojené občasné společnosti.

Královéhradecký kraj zazářil ve srovnávacím výzkumu Místo pro život 2018

Královéhradecký kraj vyniká skvělými podmínkami na pracovním trhu, na výborné úrovni je vzdělávání, region nabízí výjimečné prostředí pro kulturní a společenské vyžití. Lidé jsou v kraji spokojeni a mají také objektivně proč. Potvrdil to výzkum Místo pro život, ve kterém analytická agentura Datank hodnotí data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 2 800 obyvateli všech regionů. Stříbro bere Zlínský kraj, bronz Hlavní město Praha.

V celorepublikovém srovnání zaznamenal Královéhradecký kraj vysoce nadprůměrný výsledek v hodnocení pracovních podmínek. Místní obyvatelé jsou spokojeni se mzdami, nízkou nezaměstnaností i širokou nabídkou pracovních míst. Lidé v regionu oceňují také kvalitní podmínky pro vzdělávání a péči o děti, kde je zahrnuta například dostupnost mateřských škol i dětských hřišť. Kladné body získal Královéhradecký kraj v očích místních i rozvojem infrastruktury a širokými možnostmi sportovního a kulturního vyžití v místě bydliště. Jisté rezervy obyvatelé regionu stále spatřují v dostupnosti lékařské péče a zařízení pro seniory, v kapacitě lůžek v nemocnicích, dostupnosti lékáren nebo podílu bezbariérových spojů MHD, tedy ve zdravotních a sociálních službách. Pokulhává také oblast občanské společnosti a tolerance, kam spadá třeba počet sdružení, nadací nebo fondů. Druhá část výzkumu, která je založena na tvrdých datech, ukázala, že na skvělém výsledku kraje se velkou měrou podílí především zlepšení ve volnočasových aktivitách a bezpečnosti. Počet kulturních institucí je při srovnání s ostatními regiony nejvyšší, množství kulturních i sportovních aktivit pořádaných v průběhu roku nadprůměrný. Lidé mají v regionu jednu z nejvyšších nadějí na dožití a nízkou průměrnou nemocnost. Kraj je nejlepší v recyklaci odpadu, na silnicích je bezpečno, počet úmrtí na silnicích je dokonce jeden z nejnižších v České republice.

zdroj : Communa – místo pro život 2018

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.