V nekonečném soudním sporu o parkovací domy město uspělo

REKLAMA

Prvoinstanční i odvolací soudy už v minulosti konstatovaly, že smlouva  je ze své podstaty koncesní, nebyly však splněny podmínky pro její uzavření a tak je vyslovena její absolutní neplatnost. Nejvyšší soud v rozsudku o zamítnutí dovolání dal za pravdu dřívějším rozsudkům nižších instancí.

Nejvyšší soud ČR zamítl i dovolání společnosti Transfer Europe Information ve věci platnosti smlouvy o plánovanou investici v Karlových Varech. Vybudování celkem čtyř parkovacích domů, které díky dlouho trvajícím sporům řadu let bránily městu parkovací domy vystavět a nabídnout je jak nejen návštěvníkům, ale i zaměstnancům je minulostí.   Rozsudek nabyl právní moci, proti rozsudku není přípustný  již další opravný prostředek.

,,V tuto chvíli to znamená odblokování možnosti výstavby parkovacích domů první  pozitivní informaci, která povede snad  po létech soudů konečně k vyřešení dopravy v klidu, po kterém volají hoteliéři, návštěvníci i zaměstnanci v lázeňském území už dlouhá léta,” uvedl náměstek primátora Michal Riško (ČSSD)

Společnost město žalovala nejen o platnost smluv, další spory vede s městem Karlovy Vary  také o náhradu škody, kde se ještě právníci městu naúčtují něco za své honoráře, než soudní moc vyřkne konečný verdikt. Co další ještě bude dlouho plánované výstavbě bránit, nebo jak bude město postupovat zatím jasné není, protože v rozpočtu na rok 2018 se zatím s penězi na parkovací domy nepočítá.