22. května 2024

zprávy z Karlovarského kraje

V případě prodeje školky nadále trvají pochybnosti

REKLAMA

Na prosincovém jednání zastupitelstva Piráti upozornili na nesrovnalosti v případě prodeje nebytových prostor v ulici Krále Jiřího a to konkrétně na chyby v posudku, o který se při hlasování o prodeji opíralo zastupitelstvo.  Zároveň se také ohledně posudku obrátili na poradní sbor znalců krajského soudu v Plzni. Na zastupitelstvu Piráti požádali vedení města o odložení prodeje.

Zásadní chybou je odlišná výměra prostoru, která byla určená pro výpočet ceny obvyklé. „Celý prostor má 401 m2, znalec však pro výpočet bere v potaz pouze 306 m2, které tvoří nadzemní část. Součástí prodeje byla ale také sklepní část (95 m2) a pozemek. Ty odhadce vůbec nebral v potaz. Celková cena tak musí být zákonitě vyšší, než za kolik byl prodej schválen koaličními zastupiteli,“ řekl za Piráty zastupitel Josef Janů.

Druhou chybou, na kterou v posudku Josef Janů zastupitele upozornil, je selektivní výběr porovnávaných nemovitostí. „To vrhá více než stín pochybnosti na nestrannost znalce. Ze tří srovnávaných nemovitostí je jedna zcela mimo lázeňskou část a druhou nezapočetl, protože se mu cena zdála neúměrně vysoká,“ doplnil Janů.

Tlak na kvalitu posudků ze strany města je nedostatečný. Samosprávě stačí, pokud znalec je zapsán do seznamu při krajském soudu. Není přitom prokazována následná odbornost nebo další vzdělávání se v oboru.

Veškeré výše uvedené skutečnosti jsou bohužel jen špičkou daného problému a to nedostatečně projednaným prodejem předmětné nemovitosti, která by z pohledu města měla být součástí kostry občanské vybavenosti a napomáhat ke stabilizaci obyvatelstva v lázeňském území.

zdroj : Piráti Karlovy Vary


Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.