Ve Varech se mění systém platby za odpad

REKLAMA

Mění se systém platby za komunální odpad. Zaregistrujte se včas k platbě poplatku.

Změny zákonů o odpadech a místních poplatcích se promítají do administrace a platby za svoz komunálního odpadu. Připravili jsme pro vás jednoduchý přehled, co změna legislativy obnáší a co je nutné udělat, abyste se správě a včas zaregistrovali k platbě místního poplatku.

Co se mění a co je nutné udělat

  • Smluvní vztahy, které doposud máte uzavřeny na odvoz odpadu dne 31. 12. 2021 zaniknou. Nájemci či majitelé nemovitostí tak už nebudou dostávat za svoz odpadu faktury.
  • Pro majitele nemovitostí určených k bydlení nebo rodinné rekreaci změna znamená, že se musí registrovat u správce poplatku, kterým je Odbor financí a ekonomiky Magistrátu města Karlovy Vary. Tuto povinnost musí splnit buď společenství vlastníků jednotek, vlastník nemovitosti, anebo ten, kdo na základě plné moci zastupuje vlastníka či SVJ (např. spravující realitní kancelář).
  • Ohlašovací povinnost je nutné splnit do 15. ledna 2022. Doporučujeme nenechávat ohlašovací povinnost na poslední chvíli. Registrovat se je možné už nyní.
  • POZOR! Při registraci, resp. ohlášení, obdrží plátce zcela nové platební údaje, tj. číslo účtu, na který poplatek platit, a nový variabilní symbol.
  • Poplatek platí SVJ pokud pro dům vzniklo, v ostatních případech vlastník nemovité věci.
  • Výše poplatku se stanovuje podle objednaného objemu svozových nádob, u neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí bez odpadní nádoby je vyhláškou stanoven minimální objem, ze kterého je poplatek vypočten.
  • Za litr objednané kapacity odpadové nádoby (popelnice) měsíčně se platí 0,50 Kč. Novinkou je, že poplatek se platí i z prázdné nemovitosti nebo nemovitosti, která neužívá odpadovou nádobu, a to za 60 l měsíčně za neobydlenou nemovitost.
  • Příklad: Domácnost v rodinném domě, která používá odpadovou nádobu velikosti 120 litrů s frekvencí svozu jedenkrát týdně, zaplatí 1 560 korun za pololetí. Za neobydlený objekt určený k rodinné rekreaci zaplatí majitel jako za vyprodukování 60 litrů odpadu měsíčně, tj. 180 korun za pololetí.
  • Poplatek bude splatný dvakrát ročně, vždy k 15. červenci daného roku a 15. lednu roku následujícího.

 

Formulář a návod, jak postupovat, najdete na stránce místních poplatků – ZDE.

 

zdroj:mmkv.cz