Vedení kraje informace tajilo neoprávněně

REKLAMA

ilustrativní fotokoláž

Dříve byli zastupitelé, novináři i široká veřejnost běžně informováni bez nejmenších problémů. O odměnách opakovaně psala známá karlovarská redaktorka Ivana K., ale nyní ona i hlásná trouba zarytě mlčí.
Souvisí změna chování krajských úředníků snad s nástupem k moci hejtmana Kulhánka, který jako bývalý noninář vydal na dříve běžně zveřejňované informace o rozdělování peněz z veřejných rozpočtů embargo, nebo se jedná o nové móresy úředníků?

Vedení Karlovarského kraje pochybilo, informace tajilo neoprávněně.
(Karlovy Vary, 16. 1. 2022) – Opoziční zastupitelé mají nárok na informace týkající se uzavřených pracovních smluv a dohod o provedení práce, které v minulém roce uzavřelo vedení Karlovarského kraje. O tyto informace požádal zastupitelský klub ANO ředitelku úřadu Martinu Vránovou již 26. října. Do dnešního dne ale nic nedostal.
„Je neuvěřitelné, jak arogantně se k nám někteří zaměstnanci krajského úřadu chovali a jak dokázali náš jednoznačně specifikovaný nárok odkládat a vymlouvat se na naprosté nesmysly. Můžeme se jen domnívat, proč tak činili a zda to byla jejich neinformovanost, nebo politické zadání současného vedení kraje,“ vysvětluje místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a opoziční zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová.
Ta mnohokrát upozorňovala všechny zastupitele, zaměstnance i ředitelku úřadu, že naprosto přesně zná svá práva a ani na chvilku nepochybovala o tom, že jí dříve nebo později budou muset být smlouvy předloženy.

„Je samozřejmě naprosto nepřijatelné, aby zaměstnanec úřadu a je úplně jedno, jestli je to ředitel, vedoucí odboru nebo řadový úředník, kladl takový odpor proti našemu naprosto nezpochybnitelnému nároku,“ doplňuje zastupitelka Gabriela Dostálová.
Opoziční poslanci žádali zpřístupnění pracovních smluv několikrát a to dokonce i prostřednictvím zastupitelstva, které ředitelce úřadu jednoznačně uložilo smlouvy předložit k nahlédnutí.
„Jenže ani toto rozhodnutí zastupitelstva, jako nejvyššího orgánu kraje, nebylo pro ředitelku úřadu dostatečně silným impulsem, aby začala konat. Místo neodkladného předložení smluv se domáhala stanovisek několika dalších úřadů včetně ministerstva vnitra,“ doplňuje místopředsedkyně sněmovny, která zdůrazňuje, že vedení krajského úřadu má nyní k dispozici usnesení zastupitelstva, jednoznačné stanovisko ministerstva vnitra a Úřadu na ochranu osobních údajů a neměla by tedy existovat žádná překážka pro nahlédnutí do smluv (redakce má oba dokumenty k dispozici).
„Na krajský úřad jdeme v pondělí a věříme, že konečně budeme úspěšní. Co se týká ředitelky úřadu, tak tam se musíme ještě poradit, zda budeme požadovat její omluvu, případně odvolání, neboť se jedná o naprosto zásadní pochybení nejvyššího představitele úřadu,“ dodává Jana Mračková Vildumetzová.