Vedení Karlovarského kraje tají, kolik vyplácí externím spolupracovníkům a poradcům

REKLAMA

fotokoláž

(Karlovy Vary, 13. 12. 2021) Vedení Karlovarského kraje stále rozšiřuje síť různých poradců a spolupracovníků, které v tajnosti a tichosti zaměstnává na nejrůznější dohody o pracovní činnosti a provedení práce. Podle místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a krajské zastupitelky Jany Mračkové Vildumetzové tímto způsobem odtékají z krajské poklady měsíčně statisíce a možná i miliony korun.

„Jako opozice jsme žádali vedení kraje o předložení jmenného seznamu lidí, se kterými má kraj tyto smlouvy uzavřeny. To nám bylo odepřeno, což je v rozporu se zákony i politickými zvyklostmi. Hejtman a jeho radní nemohou nekontrolovatelně utrácet krajské peníze a platit si své podporovatele a kamarády z veřejných prostředků,“ upozorňuje na závažné věci Jana Mračková Vildumetzová.

Ta včera získala podporu zastupitelů, kteří odhlasovali její právo na přístup k těmto informacím. Bohužel ale byla i její opětovná žádost o nahlédnutí do příslušných dokumentů i přes souhlas zastupitelů znovu zamítnuta. „Ředitelka úřadu mě informovala o tom, že má lhůtu třiceti dní, během které věc vyřídí, ale ať nepočítám, že všechny informace dostanu. Vůbec nevím, co si o tomto postupu mám myslet a hlavně vůbec netuším, proč jsme nemohli do dokumentů nahlédnout okamžitě,“ říká dále místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a pokračuje: „Nechtěli jsme nic odnášet ani kopírovat. Chtěli jsme jen do dokumentů nahlédnout, což nám nebylo umožněno.“

Opozice tuší, že má kraj uzavřené dohody o provedení práce za horentní sumy s lidmi, kteří pracují jinde a prokazatelně nemohou činnost pro Karlovarský kraj vykonávat zodpovědně a ve stanoveném rozsahu. „Jako příklad můžeme uvést smlouvu s architektem Petrem Kroppem, který dle našich informací dostává od krajského úřadu několik desítek tisíc korun měsíčně na dohodu o provedení práce a přitom je zaměstnán v Košicích, kde rovněž bydlí. Proč je pro Karlovarský kraj tak nepostradatelný a proč ho Karlovarský kraj tak štědře platí, nevíme a rádi bychom to zjistili,“ vysvětluje opoziční zastupitelka s tím, že neví kolik podobných, podivných a hlavně netransparentních a pro kraj totálně neekonomických smluv a dohod nynější hejtman uzavřel. Všechny dohody totiž podepisuje hejtman. A na zastupitelstvu bylo vidět, že koaliční zastupitele nemají o jeho krocích a uzavřených dohodách žádné informace. Opozice proto boj o svobodný přístup k informacím nehodlá vzdát a je připravena podniknout další právní kroky, pokud bude dále krácena na svých právech.


KOMENTÁŘ KVL

Navýšení rozpočtu odboru ředitele Krajského úřadu může souviset s otevřením cesty k dalším kroům při vyvádění veřejných peněz komukoliv přes mzdové náklady, aniž by byla zaručena transparentrnost a veřejná kontrola. V přídadě prokázání škody, by se mohlo dokonce jednat o tresný čin, který by vedl přímo k hejtmanu Kulhánkovi.

Už v minulosti politik Kulhánek jako primátor v Karlových Varech vyplácel z veřejných peněz  v rámci externí spolupráce v součtu milióny, které často duplikovaly agendy úřadu a plnily totožné zadání. I zdůvodnění byla často velmi povrchní. Prokazování takového jednání bude spíš pro specializované utvary orgánů státní moci a jejich vzájemnou spolupráci.
„Cesta k pravě, která určí zdali rozhazovačný politik touto formou nezvykle bobtnajících pracovních smluv naplňuje nehospodárné, neúčelné a neefektivní nákladání s veřejnými prostředky, bude muset projít rukama odborníků nejen na trestní právo.“
Za mnohými smlouvami se mohou skrývat rozkulhané politické trafiky vazalů, kterým odchází pravidelně veřejné finanční prostředky o jejichž účelném a hospodárném využití by se dalo s úspěchem pochybovat už jen proto, kdyby se potrdilo, že se jedná o totožné lidi, kteří takovým způsobem roky „pracovali“ v ilegalitě pro Kulhánka v době, kdy osm let politikařil na městě Karlovy Vary.

Vybrakovaná pokladna v Karlových Varech po osmi létech Kulhánkovo utrácení ze společného je jasnou informací pro každého soudného člověka, který zná kupecké počty.