VEDENÍ MĚSTA DISKUTOVALO S MÍSTNÍMI PODNIKATELI

REKLAMA
Karlovy Vary 16.01.2019-Představitelé města se chtějí pravidelně setkávat a diskutovat s karlovarskými podnikateli a reprezentanty místních firem. První neformální debata se zástupci stavebních, výrobních i obchodních odvětví, bank a s podnikateli ve službách se uskutečnila ve středu 16. ledna v salonku Grandhotelu Ambassador Národní dům.

Předmětem diskuse bylo lázeňství a cestovní ruch, příprava města na vstup do UNESCO, územní plán, potřeba vize a koncepce rozvoje města v delším časovém horizontu, stav technické infrastruktury, otevření veřejné vysoké školy, financování kultury a sportu. Účastníci se shodli na nutnosti podpory nejen lázeňství a cestovního ruchu, ale také místních tradičních značek, výrobců a společností, které jsou zároveň významnými zaměstnavateli. Debatovalo se rovněž o procesu zadávání veřejných zakázek a jejich dostupnosti pro místní firmy a tedy i místní zaměstnance.

zdroj mmkv.cz

Vše co se jeví jako úctyhodné jednání s podnikateli v minulosti dělal za zavřenými dveřmi a téměř bez publicity bývalý primátor a dnešní opoziční zastupitel Kulhánek (KOA), který za osm let připravil město o významnou hotovost z městské pokladny a snažil se jej zadlužit více než miliardou korun (stavbou Integrovaného dopravního terminálu, který město už dávno má v podobě výborně fungujícího Dolního nádraží a dlouhodobým pronájmem Alžbětiných lázní s půl miliardovou investicí, kterou mělo dát město nájemci na jejich rekonstrukci a vytvoření konkurence místním podnikatelům v podobě ubytovací kapacity v městském majetku).

V minulosti za dokolečka se opakujících vlád ODS podobné schůzky s podnikateli probíhaly s vedením města daleko intenzivněji, ale spíš více připomínaly schůze ODS, protože podnikatelé, kteří měli eminentní zájem o městské peníze v podobě zakázek byli zároveň z valné většiny právě členové ODS. Podle toho často vykrystalizovali vítězové veřejných zakázek, kteří byli opakovaně a štědře honorovaní z městské pokladny. Těch podnikatelů, kteří byli úspěšní v městských tendrech a přitom nebyli členy ODS bylo v té době významně málo.  Symbolem této doby je také současný náměstek Petr Bursík (ODS), který se opět vrací do vedení města a opět rozděluje veřejné peníze do městských investic a komunikací prostřednictvím Odboru rozvoje a investic a Odboru technického. Bursík dále ovládá Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o., Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o., Správu lázeňských parků, p.o.,Zámeckou kolonádu a.s., Lázně Kyselka, o.p.s. a donedávna působil v soukromé stavební firmě na Chomutovsku, která v době 2014-18, kdy byl Bursík opozičním zastupitelem za ODS také získala některé městské zakázky v řádech miliónů korun.

Koalici dnes tvoří  hnutí ANO 2011, hnutí KARLOVARÁCI a ODS.

Kdo by si myslel, že se něco změní návratem kádrů z ODS, byl by asi nejspíš naivní.

zdroj:TV duha / Youtube