Za jeden vánoční stánek zaplatí občané 135 tisíc

REKLAMA

Asi nikde v Čechách nemají vánoční stánky, kdy jediný kus úspěšně překročil cenu 130 tisíc korun.
Za dvacet kusů, které nakoupili naši ctihodní politici, by každý obchodník požadoval množstevní slevu, ale v tomto případě se zdá, že to bylo přesně naopak.
Když nebudeme počítat, kolik budou občany města stát vánoční trhy, tak s přehledem zjistíme, že karlovarští politici uspořádají letos ty nejdražší vánoční trhy v historii města. Už jen tím, jak draze nakoupili stánky pro prodejce, tak překonali nepřekonatelné.
Sledovat práci politiků, které řídí Andrej Babiš s vysokými personálními nároky, musí být v Karlových Varech velmi náročné, protože objektivně informovat veřejnost bez toho, aby se jeden nerozplakal je hodno zvláštní psychické přípravy. O tom, jak efektivně a účelně nakládají politici v Karlových Varech s veřejnými prostředky z hnutí, které hlásá, že “Bude líp” se k pláči muže přidat i spontánní  vztek, ale ten rychle odezní.

Usnesení politiků z rady města, ve kterém celkem přehledně a účelově rozdělili zakázku na pořízení 20 kusů stánků na vánoční trhy, už od svého počátku budí dojem, že občany zvolení, ctihodní zastupitelé města se vypořádali se zákonem tak, trochu po svém. Inu, politici mohou vše a často ztrácí i morální zábrany, když mohou  bezohledně “válcovat” hlava, nehlava opozici, ale především, když “teče z cizího.”

Celkovou částku za stánky převyšující 2,7 miliónů, politici ve svém usnesení rozdělili na čtyři “podzakázky,” ty v souhrnu tvoří jeden celek (20 kusů stánků). Takovým způsobem se politici vyhnuli nejen zásadám pro zadávání veřejných zakázek, ze kterých si sobě udělili výjimku, ale zdá se, že mohlo dojít i k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.


A jak vypadal materiál, než jej ctihodní politici odmávli?


Usnesení z 29. jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 22.10.2019 od 8:00 hodin na Magistrátě města Karlovy Vary v zasedací místnosti v 5. patře

Bod číslo 7 – Nákup stánků pro pořádání trhů

Usnesení č. RM/1318/10/19      

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary dle čl. 8 odst. 3 pro nákup 20 kusů prodejních stánků s tím, že společnost KV CITY CENTRUM, s.r.o. provedla tržní ověření a

schválila objednávku 20 kusů zámečnických konstrukcí montovaných prodejních stánků                          u podnikatele Milan Maxa, IČ: 699 68 195, se sídlem Chodovská 116/26, Nová Role, a to za cenu 637.600,00 Kč bez DPH (31.880 x 20 kusů), celkem s DPH 771.496,00 Kč a

schválila objednávku 20 kusů truhlářských konstrukcí montovaných prodejních stánků                             u podnikatele společnosti TRUTESPOL s.r.o., se sídlem Na Vlečce 179, Otovice, IČ: 497 89 660, a to za cenu 999.400,00 Kč bez DPH (49.970,00 Kč x 20 kusů) celkem s DPH 1.209.274,00 Kč a

schválila objednávku elektroinstalace do 20 kusů montovaných prodejních stánků u podnikatele Emil Žemba, se sídlem Mezirolí 103, Nová Role, IČ 468 38 708 za cenu455.038,00 Kč bez DPH (6 kusů 400 V x 24.464,00 Kč + 14 kusů 230 V x 21.661,00 Kč + 5.000 Kč projekt) celkem s DPH 550.595,98 Kč a

schválila objednávku střech na 20 kusů montovaných prodejních stánků u podnikatele stany haly Kunovský s.r.o., se sídlem Zámecká 1/6, Troubsko, IČ 262 60 085, za cenu 140.000,00 Kč bez DPH (6.500 Kč x 20 kusů + 10.000 doprava) celkem 169.400,00 Kč

To vše za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření, kterým budou vyčleněny prostředky ke krytí tohoto usnesení.

Hlasování o návrhu: hlasovalo pro (7 – Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, Mgr. Tomáš Trtek, Ing. Petr Bursík, Josef Kopfstein, Martin Dušek, Ing. Lubomír Kovář, MUDr. Pavel Bouška), hlasovalo proti (0), zdrželo se hlasování (0)


Rekapitulace, kterou v materiálu zveřejněném politiky nenajdete

 • za jednu železnou konstrukci stánku občané města zaplatili 38 575,- Kč 
 • za jednu dřevěnou konstrukci stánku občané města zaplatily 60 464,- Kč
 • za jednu elektroinstalaci stánku občané města zaplatily 27 530,- Kč
 • za jednu plátěnou střech stánku občané města zaplatily 8 470,- Kč
 • za jeden stánek bez výběrového řízení občané města zaplatili 135 044,-Kč
 • za 20 kusů stánků občané města zaplatili 2 700 776,-
 • a to ještě budou občané platit další peníze za výzdobu železo-dřevěného boxu s plachtou

Účelové dělení veřejných zakázek bývá častý „nešvar“ zadavatelů, kde zakázky přesahují magickou hranici 2 milióny korun. Do 2 milionů není povinnost vypsat otevřené výběrové řízení a politici si mohou schválit firmy, jak se jim zlíbí.

ÚOHS vydal již za tyto nešvary mnoho pokut, ale politici v Karlových Varech asi mají jiný výklad zákona v souladu se zadáním, proto jim nejspíš vůbec nebude vadit, když zadání v celkové výši přezkoumají příslušné státní orgány.


reklama


Pokud budeme hodnotit celou situaci a potvrdí se, že politici účelově dělili veřejnou zakázku, a tak mohlo dojít k zásadnímu porušení zákona i přes to, že si schválili výjimku ze zásad stanovených městem, a tak by měli vypsat veřejné výběrové řízení.

Ostatně, právě politici mají transparentnosti vždy plná ústa, hlavně před volbami.

Když zapomeneme na to, že jeden stánek stál občany 135 tisíc, a že zlí jazykové říkají, že reálná cena může být poloviční, tak se může stát, že pokud ÚOHS shledá, že byl porušen zákon, může navíc občanům za práci politiků nadělit v vánocům ještě navíc pokutu, aby bylo ještě líp, než je do teď .


A jak politické organizování výběrového řízení dopadlo?

135tis x 20 = 2,7 miliónu

To není špatný vtip, ale jen další příklad práce ctihodných politiků odpovědných za veřejné peníze občanů města Karlovy Vary.


Při pohledu na stánek se tají dech. Železo, levné desky z lisované dřevní hmoty, plachta místo střechy a ještě elektroinstalace.

 

Veřejné zakázky na služby veřejná zakázka malého rozsahu do 2 000 000 Kč
podlimitní veřejná zakázka do 5 994 000 Kč
nadlimitní veřejná zakázka nad 5 994 000 Kč
Veřejné zakázky na dodávky veřejná zakázka malého rozsahu do 2 000 000 Kč
podlimitní veřejná zakázka do 5 994 000 Kč
nadlimitní veřejná zakázka nad 5 994 000 Kč
Veřejné zakázky na stavební práce veřejná zakázka malého rozsahu do 6 000 000 Kč
podlimitní veřejná zakázka do 149 224 000 Kč
nadlimitní veřejná zakázka nad 149 224 000 Kč

 

Všechny veřejné zakázky, jejichž zadávací řízení bylo zahájeno po 1. lednu 2018, se řídí těmito finančními limity.


 


připravujeme

Politička z hnutí ANO 2011 podala na článek zveřejněný v Karlovarských listech trestní oznámení.  O průběhu a následných krocích budeme informovat.


8 thoughts on “Za jeden vánoční stánek zaplatí občané 135 tisíc

 1. Stejně se ve výsledku stane hovno a nikomu z nich se nic nestane to už známe takže sice je hezky že na to někdo ukáže ale žádný trest nepřijde tak co potom

 2. Prosím autora o objasnění věty: Za jeden stánek zaplatí občané města 135000 Kč.. To jako každému občanu Karlových Varů přijde složenka na 55 Kč?

 3. Celodřevěný stánek na dětské dílny 3x5m, který rodiče znají z Velikonočních trhů a zahajeni sezóny stál 35000Kč. Slouží již dlouho. Cena je věc jedna, ale dle mého jsou totálně nepraktické, únik tepla, uložení zboží a snih na látkové střeše????. Možná se použijí na Vánoce a super budou určitě na food festival, ale na Masaryčku je nepostavite.

 4. Takže podle toho,komu žádali zakázku to je….žemba z Role, co chodil s Vildumezovou…..další pán Maxa je také z Role…zřejmě kámoš a ten 3. Má sídlo firmy v Otovicich ve stejné čtvrti, kde Andrejka a rodiče také bydlí…..to ti jsou naaaaahody

 5. Ono se to sice zaplatí z nájmu, který bývá od 25 000 Kč, ale i tak je to předražený nákup. Chtělo by to vypracovat posudek, který by jejich nákladovost porovnal s jinými. Ten pak můžete předložit městu.

 6. No, ještě bych to nepovažoval za nějaký velký exces, pokud se budeme bavit o veřejných financích. V porovnání s plánem Moravskoslezského kraje dotovat letecká spojení (Mnichov, Vídeň) částkou až 800 milionů korun za čtyři roky – soutěž na dopravce byla sice nedávno zrušena – jde ve věci stánků prakticky o pakatel. Chápu případné rozezlení nad porovnáním stánků a leteckých linek, uvádím ho ale z hlediska principu smysluplnosti investovaných prostředků…

Comments are closed.