25. července 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Zájezd na pevnost Köenigstein

REKLAMA

Zájezd do Německa se uskutečnil dne 28.7.2021. Senioři odjeli v sedm  hodin od Tržnice v celkovém počtu padesát osm.

Počasí bylo příznivé na cestování, ani teplo, ani zima. Cestou mohli obdivovat pěknou krajinu. Jelo se kolem Elektrárny Prunéřov, je to největší tepelná elektrárna v Česku. Směrem na Ústí nad Labem. Cestou kolem města Most je na kopci vidět hrad Hněvín. Východně od kraje města Teplice na kopci je hrad Doubravka.

Řidič v osm třicet dojel k první benzínové pumpě, kde byla půlhodinová přestávka a senioři si mohli dojít na kávu a toaletu. Přesně v devět hodin řidič pokračoval dál, směr Německo z Děčína do Drážďan. Příjezd do Německa v deset hodin. Než jsme přejeli hranice, tak byly k vidění Českošvýcarské skály a za hranicemi Saskošvýcarské skály. Pan řidič je vyvezl až k pevnosti Köenigstein na parkoviště v deset třicet hodin. Senioři vystoupili a vedoucí zájezdu jim koupila a rozdala lístek tam i zpět na výtah. Dala všem pokyny k odjezdu po třinácté hodině.

Pevnost Köenigstein  je největší horskou pevností v Evropě. Leží uprostřed Labských pískovců na stolové hoře Königstein nad stejnojmennou obcí na levém břehu Labe v zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory. Zde je muzeum starých zbrní různá děla atd. V obranné oblasti Drážďany, na radiálních komunikacích a příjezdech na most byly postaveny desítky těchto zbraní. Některé z nich po ukončení války místní zakopali zde na místě. 

Tato pevnost je prohlídka na celý den, abyste si mohli vše prohlédnout. V třináct třicet byl odjezd do lázeňského městečka Rathen. Po osmi kilometrech autobus dojel k přívozu, kde všichni senioři vystoupili a vydali se k přívozní lodi, aby si zakoupili lístky tam i zpět. Po řece Labe přepluli převozní lodí k břehu do městečka, kde měli rozchod, aby si prohlédli krásné lázeňské městečko.

Na břehu Labe leží lázeňské městečko Rathen. Díky své klidné poloze je jedním z nejnavštěvovanějších míst Labských pískovců, leží v dostupné lokalitě, ale zároveň nabízí opravdový klid mezi divokým údolím a skalními masivy. Zde je možné shlédnout nádhernou výstavu o historii železniční dopravy. Pod širým nebem Vás seznámí s modelovými železnicemi nové i staré doby.

Rathen je lázeňská obec v zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory v Sasku. Je vzdáleno asi 35 km jihovýchodně od Drážďan. Nachází se pod skalní scenérii Labských pískovců v Saském Švýcarsku. Místo patří do správního společenství Königstein – Saské Švýcarsko. Rathen má 350 obyvatel a je tak počtem obyvatel a rozlohou nejmenší obcí v Sasku.

Po nádherné prohlídce a občerstvení se turisté vydali zpět k převozní lodi, která je převezla na druhý břeh, kde už na ně čekal autobus. Všichni nastoupili a v šestnáct hodin mohl autobus vyjet do Čech. U Teplické benzínky jim řidič zastavil, aby si mohli dojít na toaletu a popřípadě si dát kávu. Po přestávce se autobus rozjel. Všichni poděkovali vedoucí zájezdu, která to měla vždy pěkně zorganizované a panu řidiči, že je v pořádku dovezl zpět do Karlových Varů.


Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.