Chebská opozice drtí starostu i celé vedení města

REKLAMA
ilustrační foto

(Cheb, 25.3.2022) – Vystoupení starosty Chebu Jalovce a celé vládnoucí koalice na čtvrtečním zastupitelstvu města bylo obrovským zklamáním nejen pro opozici, ale hlavně pro obyvatele města. Těm se totiž skokově zdražilo teplo z ceny 539 Kč/GJ na cenu 2255 Kč/GJ. To je podle opoziční zastupitelky z ANO Gabriely Dostálové naprosto neakceptovatelný nárůst, který zasáhne nejen zhruba patnáct tisíc domácností, ale i další chebské organizace a subjekty.
„Chápeme krizi, vnímáme válečný stav, který se nás všech dotýká, ale také je nutné si uvědomit, že výše ceny tepla je pro obyvatele Chebu neúnosná a pro některé z nich až likvidační. Čekali jsme od starosty Antonína Jalovce návrh nějakého smysluplného řešení, byli jsme ochotni přijmout usnesení hájící zájmy obyvatel, ale vedení města přišlo na zasedání zastupitelů absolutně nepřipravené a hlavně bez výrazné ochoty jakkoliv nastalou situaci řešit,“ říká Gabriela Dostálová.
Zastupitelé i obyvatelé, kteří se na včerejším zasedání sešli, slyšeli jen nářek starosty, že oni za nic nemůžou a že vlastně neexistuje cesta, jak tento problém v zastupitelstvu řešit. Vedení města nemělo k tomuto bodu připraveno žádné usnesení a v podstatě se o tom ani moc nechtělo bavit. Starosta navíc tvrdil, že za vše může pouze německý jednatel, kterého nakonec zastupitelstvo hlasy koalice navrhlo valné hromadě odvolat. Ve vedení společnosti ale naopak  koalice ponechala  jednatele Martina Černíka za chebskou stranu, kterého opoziční ANO kritizuje už od výběrového řízení na tuto pozici a včera podalo návrh usnesení na jeho odvolání pro neodbornost a nekompetentnost, včetně odvolání členů dozorčí rady za město Cheb pro nečinnost. Tato usnesení však byla koalicí smetena ze stolu a své politické partnery tak Jalovec a spol. podrželi na lukrativních funkcích na úkor občanů Chebu, kteří musí měsíčně platit zálohy za teplo o 3 až 4 tisíce vyšší.
„Problém s teplem vznikl v našem městě určitě už před více jak čtyřmi měsíci, tedy dříve, než vypukla válka na Ukrajině. Vedení města se ale pouze smířilo s navýšením cen a stroze tuto skutečnost oznámilo obyvatelům Chebu. Své zdůvodnění navíc starosta opřel o nepravdivé tvrzení, že problém nelze řešit,“ doplňuje další opoziční zastupitel za ANO Jan Vrba.
A protože vedení města Chebu řešení nemá, nehledá a ani hledat nechce, přišla opozice se zcela jasnými požadavky a popisem, jak vzniklou situaci řešit. Opoziční zastupitelé z ANO k tomu měli dokonce zpracovány i návrhy na usnesení, které byly nakonec schváleny. Šlo o balíček konkrétních ekonomických kroků, které by dopad na ceny tepla měly alespoň částečně mírnit.
„Žádáme, aby vedení města vyzvalo vládu České republiky k řešení situace především plošným snížením DPH na energie a odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje energie pro domácnosti.  Dále požadujeme, aby delegovaní zástupci města Chebu na valné hromadě firmy Terea Cheb s.r.o. projednali možnost zapojení do hospodaření společnosti nerozdělený zisk z minulých let s cílem snížení kalkulované ceny za teplo a prověřili možnost zapojit do snížení ceny tepla v Chebu část městského rozpočtu, který v minulosti tvořily zisky  této společnosti,“ dodává Gabriela Dostálová, kterou naprosto šokovalo vyjádření chebského senátora Plevného, který uved, že v případě plošného snížení DPH na energie by krvácel státní rozpočet. „Jakoby tím pan senátor chtěl říci, že raději nechá vykrvácet obyvatele Chebu a celé České republiky, než státní kasu,“ dodal Jan Vrba.

KOMENTÁŘ KVL

Za dlouhá léta se do České vlády a na mnoho míst propracovali politici, kteří často ve svých profesích představovali učitele a pracovníky z neziskových organizací, kteří byli vždy zvyklí, že stát  jejich práci často plně dotoval a zajišťoval jejich bezstarostný život. Mnozí žijí dodnes v bublinách teoretiků, a o tom jak se vydělávají peníze produktivní prací, které konzumují, mnoho neví. Právě tito lidé dnes řídí města, kraje a stát. Ve vší úctě si mnozí mohli ověřit, že učitelé mají od ryzí teorie ke skutečné praxi skutečně hodně daleko a často právě to, co své žáky učí, tak  v praxi aplikovat neumí. Už žáci učebních oborů velmi rychle po dokončení škol zjistí, že ve firmách, které z daní živý jejich učitele je všechno úplně jinak. Zoufalství současných politických teoretiků se projevuje častým mlčením, kdy ve vší nahotě ukazují, že manažersky pracovat téměř vůbec neumí, nikdo se od nich nedočká řešení. Mnozí političtí teoretici dodnes netuší, že jejich veřejná práce ve prospěch občanů,  zdaleka nekončí po pár minutách samomluvy a exhibice před médii velkou přestávkou a vyděšeným útěkem do kabinetu z reality, kterou dnes mají ovlivňovat. Mnozí ani netuší, že svým počínáním mohou působit škody.