25. července 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Za falešnými tóny zní politická štvanice

Na veřejných vystoupeních se falešně line z Karlovarského symfonického orchestru stále častěji politická agitace s podtextem umění.

Skrytá, či otevřená politická propagannda, výroky a další podpásové činy nepřímo spojené s propagací a marketingem neziskových společností je vizitka, ze které se mnohým zvedá žaludek.

Falešníci a pobertové kumštu komediálního za peníze udělají cokoli, aneb ve dne žebrák, v noci král.
Například tváře politiků v propagačních materiálech Karlovarského symfonického orchestru za poslední roky ukazují jasnou a cíleně zaměřenou politickou propagandu, prováděnou tím nejnižším možným způsobem, ku prospěchu Karlovarské občanské alternativy (KOA). Ale je toho mnohem víc.

Nadužívání městských organizací hnutím KOA je jednou z mnoha špinavých politických her, které byly v minulých létech v Karlových Varech praktikovány ex-primátorem Petrem Kulhánkem (KOA). Kulhánek se zviditelňoval v plánu koncertů nebo výroční zprávě, a s pohodlnou většinou ho nezastavilo nic. Dokonce ani to, že vyšťouchnul z prezentace jediného politika, který by tak brutální mediální útok na voliče mohl alespoň zakamuflovat tím, že byl náměstkem pro kulturu.

Ale místo těžce odůvodnitelného politika na propagačních materiálech se zde objevoval nevysvětlitelně právě Kulhánek, bývalý novinář smějící se na občany z městských publikací, vydaných KSO za veřejné peníze občanů (rekakce má ověřené informace k dispozici).

Samozřejmě i v minulosti byly pokusy mnohých se politicky propagovat za městské peníze, ale hnutí KOA tyto praktiky posunulo do nebývalých rozměrů.

Kdo nezažil, neuvěří.

Ze lží a podrazů obviňují mnozí politici často právě Kulhánka. Mnozí si obrazně po vyřčení jeho jména odplivnou a přidají nepublikovatelná souvětí plná sprostých slov. Většinou se jedná o lidi, kteří mají s politikem vlasní zkušennost, na kterou nevzpomínají s úsměvem na tváři.

Aby toho nebylo málo, tak zpolitizovaný KSO vyhrává na předvolebních akcích hnutí KOA, kde se místní politici čepýří, aby opakovaně uchvátili moc nad městským rozpočtem.

Za osm let dokonale za přispění pokryteckých úředníků politici zdecimovali městské finance a přivedly občany města na práh chudoby. Karlovy Vary se aktuálně nachází  v obřích vnitřních dluzích, které se po Kulhánkovi vyvalily na povrch a k nim se přidaly i dluhy finanční. Za osm let Kulhánek projezdil po celém světě milióny z veřejných peněz, ale obzvlášť zajímavé byly opakované cesty do Izraele.

Hudebníci hrající ryze z veřejných peněz občanů, ale nemají dost, a proto se chystají založit klub mecenášů, který by měl dál sponzorovat svévoli, kterou provozují za veřejné peníze, včetně rozkulhaného marketingu, toho nejhrubšího zrna.

Jak to bylo krásné v dobách, když malý lázeňský orchestr hrál na pokyn konšelů pro lázeňské hosty. V posledních létech se téměř stovka agresivních a dobře organizovaných zaměstnanců podbízí občanům hrou mezi paneláky na sídlištích i přes to, že si je nikdo objednal.

Malé lázeňské těleso nebylo založeno roku 1835 pro jeho občany, ale najatí muzikanti působili pouze jako sezónní lázeňské těleso pro potěchu hostů při pitných kůrách, probíhajících na kolonádách.

Malé město jako jsou Karlovy Vary si veliké hudební těleso formátu miliónové Prahy s počtem obyvatel pod padesát tisíc, už dlouhé roky nemůže dovolit. I přes to se neziskové KSO v poslední době rozrůstá do stále větších rozměrů. Je stále agresivnější a soustavně se dožaduje dalších a dalších veřejných peněz, nejen od občanů Karlových Varů, kteří ho mají na krku jako obří vězeňskou kouli.

V posledních létech si karlovarští „hudební agresoři“ ukusují každoročně z peněz občanů města částku okolo pět a třiceti miliónů. Kromě toho vyjídají i z rozpočtů jiných městských organizací. Mezi dalšími sponzory jsou většinou hotely, kde muzikanti po večerech melouchaří.

Za tyto peníze nabízí poslech průměrné hudební kvality pro směšných cca 200 posluchačů ze 48 tisícového města.

Karlovarský orchestr se dá úspěšně přirovnat k mercedesu s motorem z ojetého Trabanta pod kapotou.

Vše jen dokresluje falešnou a navoněnou bídu, která zapáchá řadu let po celém městě.


zdroj:web hnuti KOA

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.