30. května 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Další námitky z kraje k opravě Císařských lázní

KRL archiv

REKLAMA

Pošleme kraji sto milionů korun. I takový závazek se před několika lety muselo dát kraji město Karlovy Vary a nejen to, kraji město muselo převést do vlastnictví za minimální cenu jedinou a poslední budovu, která nese znak města. Město přišlo o vlastnictví, jedinou podmínkou kterou měl splnit kraj, bylo zahájit ve stanoveném termínu rekonstrukci. Však kraj už smlouvu několikrát nedodržel i přes to mu město pod vedením primátora Kulhánka (KOA) dodatky opakovaně prodlužuje tuto povinnost. V opačném případě, by kraj musel majetek vrátit. městu zpět.

Primátor Kulhánek řekl, že rekonstrukce památky obsahuje jak projektovou dokumentaci, tak rekonstrukci.

„Obdrželi jsme dopis, že si Karlovy Vary z potvrzených 100 milionů korun odečítají finanční prostředky za projektovou dokumentaci a další věci pocházející z doby, kdy ještě existoval spolek Císařské lázně. To je pro nás ale nepřípustné,“ uvedla jako reakci na Kulhánkův dopis hejtmanka Jana Vildumetzová.

Hejtmanka se pozastavuje nad tím, že úřad vydal pravomocné stavební povolení, aniž by počkal na vyjádření Národního památkového ústavu a hrozí, že pokud by podmínky památkářů nebyly splněny, mohou okamžitě zastavit všechny práce.

K pamáktářům má blízko Kulhánkův politický soukmenovec a jeho náměstek Jiří Klsák, který je s památkářkou klikou v těsném kontaktu, protože společně krom jiného, finalizují zápis téměř třetiny města do UNESCO, za který město zaplatilo v řádech milionů korun. Stavební úřad a památkáři v Karlových Varech mají přímý vliv na  rozvoj města.  Za posledních sedm let mnoho stavebních firem, které chtěly přežít muselo město dávno opustit a ty malé často zkrachovaly.

Právní posouzení, které si nechal kraj udělat hovoří o tom, že kdyby ve výběrovém řízení pokračovalo, tak by nebylo vyhlášeno v souladu ze zákonem o veřejných zakázkách.

Radní kraje se budou s nezávazným právním stanoviskem teprve seznamovat, díky nekonečnému dohadování se politiků architektonickému skvostu z období městské slávy zvoní hrana.

Z města stále více zaznívají hlasy, aby kraj Císařské lázně vrátil.

Deník dne 27.6.2007 napsal:

Hejtman Josef Pavel je přesvědčen o tom, že kraj dokáže z Císařských lázní vybudovat reprezentivní objekt, který bude sloužit celému kraji. „Disponujeme týmem erudovaných profesionálů, kteří dokáží zpracovat kvalitní projekt a získat evropské peníze. Jsme připraveni přijmout břemena města, která omezí další nakládání s tímto majetkem. Z Lázní I by se stala výkladní skříň kraje i s krajským informačním centrem,“ uvedl Josef Pavel.

zdroj: karlovarsky.denik.cz

V roce 31. 8. 2011 s tehdejší nezávislou, dnes tiskovou mluvčí města Helenou Kyselou a  Jiřím Klsákem, náměstkem za Karlovarskou občanskou alternativu (KOA) „S pracemi by se mělo začít co nejdříve…“  

Ani jako následná koalice v režii hnutí KOA po sedmi letech stále NESPLNĚNO.

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.