25. července 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Referendum zmařil magistrát a primátor, má to potvrdit žaloba

youtube achiv

REKLAMA

„Pokud soud náš návrh schválí, bude doloženo, že referendum zmařil magistrát a pan primátor. dostaneme se do situace jako před referendem a budeme moci kdykoli žádat o jeho opakování, aniž bychom museli znovu sbírat podpisy,“ uvedl pro iDnes.cz zmocněnec přípravného výboru Ota Řezanka.

Tímto výrokem se odstartovala diskuse o působení  primátora města Karlovy Vary Petra Kulhánka z hnutí Karlovarská občanská alternativa (KOA) v médiích, jeho překrucování faktů a předvolební agitaci, která je dnes předmětem žaloby. Ovlivňování přímé volby v médiích je vážné obvinění, které by mohlo přinejmenším vytáhnout další částku blížící se jednomu milionu z městské pokladny, která bude vyplacena v souvislosti s uspořádáním prvního referenda v Karlových Varech.

Výbor mimo jiné tvrdí, že někteří členové okrskových komisí dostali instrukce, že nesmějí voliče o místním referendu jakkoli informovat.

Primátor Kulhánek více než sedm let soustavně ovládá krom Městské policie také Odbor financí a ekonomiky, Odbor právní, Odbor kanceláře primátora, Odbor strategií a dotací a Odbor vnitřního auditu a kontroly. Prostřednictvím těchto gescí plně ovládá nejen ekonomicky všechny toky finančních prostředků agendy své, ale i  koaličních partnerů a také všechny organizace zřizované městem, včetně personálního obsazení Magistrátu města. Další významné posílení moci primátora spočívá v nepřímém ovládání hned dvou tiskových mluvčí Magistrátu, kteří jsou nedílnou součástí Odboru kanceláře primátora a tak zcela mimo kontrolu členů vedení města.

Za sedm let soustavného působení nelze vyloučit téměř u nikoho krom profesionálních, ani osobní nebo přátelské vztahy, které mohou přejít i do vazeb vzájemně výhodných, aniž by nutně muselo u kohokoli dojít přímo k porušení jeho práv nebo povinností. Taková situace ale nemusí vždy a zcela prospívat objektivitě, svobodě projevu a veřejnému zájmu, kterému jsou politici předurčeni sloužit. Volební  cyklus pravidelně vystavuje kontrole veřejnosti i nově vznikající politické dinosaury.

Kulhánek oponuje

„Informace o referendu se objevily průběžně jak v komunikačních kanálech města, tak v médiích. Přípravnému výboru jsme poskytli prostor v Karlovarských radničních listech v celém požadovaném rozsahu,“ řekl primátor.

Kulhánek uvedl, že podle něj  Magistrát informoval i o věcech, které přípravný výbor nezmínil, šlo o rizika spojená se zastavením oprav havarijního stavu kolonády a finanční náročnost repliky.

Jednostrannou a nepravdivou kampaň vidí primátor spíš v materiálech, které výbor zveřejnil ke druhé části otázky.

Na radnici se kvůli první žalobě advokáta Ronalda Němce obrátil soud. Do 26. ledna musí soudu  Odbory Magistrátu řízené  primátorem Kulhánkem dodat všechny potřebné materiály.

Do jaké míry v nepřetržitém angažmá ovlivňuje cílevědomý primátor Kulhánek úředníky, lze jen spekulovat. Více než sedmileté působení jednoho primátora nemá doposud  od listopadu 89 v Karlových Varech obdoby.

Pro repliku Vřídelní kolonády se vyslovilo 9564, proti 3098 bylo voličů. Historicky prvního referenda v Karlových Varech se zúčastnilo 34,22% z potřebných 35% obyvatel a tak neprošlo těsně.

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.