14. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Důvod změny termínů zasedání zastupitelstva v Mariánských Lázních

KVListy fotokoláž

REKLAMA

Přes léto se toho na radnici stejně moc neděje, říká pirátský starosta Kalina.

Zastupitelé si na prosincovém Zastupitelstvu schválili termíny, kdy se budou scházet. Starosta pak přišel na únorové Zastupitelstvo s termíny novými. Zdůvodnil to plnými kalendáři všech zastupitelů. Souhlasil prý i majitel hotelu, ve kterém se zastupitelstva konají.

Při projednávání už to ale vypadalo jinak. Starosta se svým návrhem evidentně neseznámil ani své koaliční partnery. Místostarosta Král starostu žádal, aby těchto změn bylo do budoucna minimum, protože narušují historickou kontinuitu a zvyklosti. S dovětkem, že každá změna bývá k horšímu.

Starosta na připomínky Zastupitelů reagoval slovy: „…..zastupitelstvo jako takové svolává starosta, i kdybyste to nakrásně neschválili, tak já si ho potom svolám, až budu chtít……“

Pan starosta dokonce zapomněl i na důležitý bod ze zákona o obcích, který říká, že zastupitelstvo se má scházet minimálně jednou za tři měsíce. Navržené termíny přitom měly přes léto skoro čtyřměsíční pauzu. Starosta na to reagoval slovy: “ Přes léto se toho na radnici stejně moc neděje.“ Za záchrannou brzdu musel zatáhnout tajemník, který na problém upozornil.

A proč tedy s největší pravděpodobností došlo ke změně termínů jednání zastupitelstev? Dá se předpokládat, že se tak stalo kvůli pirátskému Zastupiteli a poslanci Třešňákovi. Stačí porovnat původní termíny zastupitelstev s novými i s předpokládaným jednáním Poslanecké sněmovny. Ta pracuje v jakémsi pravidelném cyklu, takže lze předpokládat týdny, kdy poslanec musí být v Praze a kdy tam být nemusí.

Ono je asi jedno, kdy se Zastupitelstva budou konat. Přímou souvislost s jednáním sněmovny a účastí zastupitele a poslance Třešňáka na Zastupitelstvech města by mohl potvrdit snad jen on a starosta. Ale proč starosta nehraje s otevřenými kartami? Na únorovém krajském zastupitelstvu například navrhl jeden z opozičních zastupitelů naprosto otevřeně, aby se změnily dny jednání krajského Zastupitelstva tak, aby to nekomplikovalo účast na schůzích přítomným poslancům a senátorovi. A to mají poslanci určitě kalendáře plnější, než krajští nebo dokonce mariánskolázeňští Zastupitelé. Kumulace funkcí i na této úrovni může být prostě na překážku normálnímu fungování.

Autor: Vladimír Majer

Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.