13. června 2024

zprávy z Karlovarského kraje

Hlasy voličů vyhandloval za ředitelský plat

Povolání lékaře je spojeno s vysokými morálními a etickými hodnotami. Ale chtíč po politické moci a penězích může asi v každém probudit amorální zrůdnost, pošlapání všech idejí o poslání lékaře, jako morální autority na vrcholu společenského žebříčku.
REKLAMA

Povolání lékaře je spojeno s vysokými morálními a etickými hodnotami. Ale chtíč po politické moci a penězích může asi v každém probudit amorální zrůdnost, pošlapání všech idejí o poslání lékaře, jako morální autority na vrcholu společenského žebříčku.

O to více je obludnější, když právě někdo s přísahou lékaře dokáže klesnout pod hladinu morálního bahna, kdy sice na hraně legality, veřejně a ve vší nahotě předvede, kam až může zajít uznávaný odborník, špičkový operatér a známý lékař s egem mimo realitu.

Aby toho nebylo málo, tak celý handl posvětil hejtman Petr Kulhánek (KOA)

 


Na základě předvoleních slibů a proseb o hlasy občanů  byl politik Josef März zvolen, aby po několika týdnech mandát, který mu občané kraje svěřili, vyměnil jako handlíř na „koňském trhu“ za tučné příjmy ve svůj osobní prospěch.


Střet zájmů a poradenská smlouva hejtmana Kulhánka s Josefem Märzem
(Karlovy Vary, 12. 5. 2021) – Vedení Karlovarského kraje přichází s dalším netransparentním rozhodnutím. Hejtman Petr Kulhánek uzavřel smlouvu na poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti zdravotnictví s novým generálním ředitelem a předsedou představenstva Karlovarské krajské nemocnice Josefem Märzem.
„Generální ředitel má ke kraji roli podřízenou, vedení kraje je nejvyšším orgánem a to valnou hromadou a má z pohledu nemocnice klíčovou roli. Generální ředitel by tedy měl hejtmanovi takzvaně skládat účty, vedení kraje si jeho účast a všechny aktivity může vyžádat, aniž by k tomu byla potřeba smlouvy na poradenství. Kdykoliv jsem šla za náš kraj na jednání s radním pro zdravotnictví, byla na základě našeho požadavku přítomna předsedkyně představenstva, popřípadě celé představenstvo. Zároveň jsme mnohokrát žádali o stanoviska, analýzy, podklady týkající se oblasti zdravotnictví.  Pan Josef März chtěl být uvolněným zastupitelem a předsedou představenstva zároveň, ale protože to zákon neumožňuje a ministerstvo vnitra k tomu dalo negativní stanovisko, vyřešilo se to tak, že se přihlásil do výběrového řízení, které si sám jako uvolněný zastupitel vyhlásil, byl ve výběrové komisi a měl přístup k údajům o ostatních uchazečích. Poté, co se tímto zvláštním způsobem stal předsedou představenstva, musel opustit post uvolněného zastupitele. Finančně bude jako předseda představenstva dostávat odměnu cca 150 tisíc, což je dvojnásobek co na kraji a na kraji vlastně zůstane jako doposud, ale  jako poradce a konzultant. Je to neskutečné a do očí bijící“, říká poslankyně Parlamentu ČR a opoziční zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová.
Poradenská smlouva, kterou hejtman Petr Kulhánek s Josefem Märzem uzavřel, je sice bezplatná, ale generálnímu řediteli například zajišťuje kancelář na krajském úřadě. Navíc existence smlouvy jasně vypovídá o tom, že hejtman problematice zdravotnictví, které si vzal do své kompetence asi nerozumí a nemá na něj čas. „Je to rovněž potvrzením oprávněnosti našeho stále trvajícího požadavku, aby měl resort zdravotnictví svého radního, tedy náměstka, který by se mohl této klíčové oblasti věnovat na sto procent. V Karlovarském kraji je naprosto nesmyslná funkce radního pro zemědělství a venkov, který prakticky nemá žádnou agendu a stará se o téměř nulové kompetence kraje v oblasti zemědělství. Proč máme tři uvolněné zastupitele, kteří pobírají měsíční odměnu z rozpočtu kraje 87 tisíc korun měsíčně, a nemáme radního nebo náměstka pro nejdůležitější oblast, kterou je zdravotnictví?“
Podle smlouvy bude generální ředitel Josef März poskytovat poradenské a konzultační služby v oblasti zdravotnictví a to ve spolupráci s odborem zdravotnictví. Dále má posuzovat podkladové materiálu a dokumenty, připravovat podklady na jednání, rozhodování a veřejná vystoupení hejtmana, účastnit se schůzek a tak dále. „V praxi to tedy bude vypadat tak, že generální ředitel bude hejtmanovi místo prezentace svých úspěchů a neúspěchů v čele nemocnice, poskytovat konzultační a poradenské služby. To snad už ani hejtman nemůže myslet vážně. A to už vůbec nemluvíme o skutečnosti, že Josef März je nejen generálním ředitelem na plný úvazek, ale také primářem chirurgie na plný úvazek,“ dodává poslankyně, která je navíc přesvědčena, že z pohledu vedení Karlovarského kraje se uzavřením této smlouvy jedná také o obcházení zákona.
Copyright © Všechna práva vyhrazena | Newsphere by AF themes.